Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

8. Hur får man till en bra arbetsmiljö?

Hej!

Det här är det åttonde kursbrevet av nio i brevskolan ”Arbetsmiljö för HVB”. Här börjar vi summera våra kunskaper och diskuterar vad som behövs för att vi ska få till ett bra arbetsmiljöarbete.

Hur får man till en bra arbetsmiljö?

På en arbetsplats där arbetsmiljön är bra är också arbetsmiljöarbetet levande. För att uppnå det behöver alla medarbetare vara med och arbetsmiljöarbetet planeras in som en löpande del av verksamheten. Att reflektera över arbetsmiljön ska vara en självklar aspekt av arbetsdagen för alla. 

Hjälpas åt

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, men varje arbetstagare har ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet och att ingripa och rapportera om något är fel. En god arbetsmiljö är beroende av att både arbetsgivare och arbetstagare deltar och att de arbetar tillsammans. Riskbedömningar har till exempel betydligt bättre förutsättningar att bli lyckade om de som utför de aktuella arbetsuppgifterna är med och berättar om hur det brukar gå till. I lagstiftningen kallas detta för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hur kan ni se till att alla känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet? 

Säkerhetskultur

En arbetsplats där alla känner och tar ett gemensamt ansvar för sin egen och andras säkerhet kan sägas ha en god säkerhetskultur. Det handlar alltså om vilka attityder och vilken inställning till arbetsmiljö och säkerhet som råder. Särskilt viktiga är ledningens attityder och agerande, eftersom det sänder signaler om vad som gäller på arbetsplatsen. 

Hur lyckas vi med arbetsmiljöarbetet?

I de här korta filmerna får du tips och exempel på hur andra arbetar med arbetsmiljön.

Pontus Javette

Skyddsombud och behandlingssekreterare, Hagen, Kullavik

”Alla behöver känna att de gör ett bra jobb.”

Rikard Viberg

Biträdande enhetschef, Hagen, Kullavik

”Planera, genomför, utvärdera.”

Cecilia Grefve

Nationell samordnare, sociala barn- och ungdomsvården

”Alla behöver vara med i arbetsmiljöarbetet.”

Anna West

HR-specialist arbetsmiljö och hälsa, Gryning

”Arbetsmiljöarbetet behöver bli ett ännu mer naturligt element.”

Nästa kursbrev

I nästa kursbrev avslutar vi den här brevskolan med att diskutera hur arbetsmiljöarbetet blir långsiktigt. Brev 9 Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?

Tips

  • Fler tips för arbetsmiljöarbetet hittar du på Prevents webbplats. På sidan Inspireras av andra finns reportage från olika verksamheter som har gjort lyckade arbetsmiljöinsatser. Den hittar du här: http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/inspiration/.