Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Brevskolan

Detta är brevskolan 

Brevskolan ”Arbetsmiljö för HVB” består av nio kursbrev, som har olika teman. Förutom text och bild innehåller de också filmer: dels reportagefilmer med experter och verksamheter, dels korta videokommentarer där personer som är verksamma inom HVB får berätta och reflektera kring sina erfarenheter.

Brev 1 – Arbetsmiljö för HVB
Introduktion av ämnet. Vad innebär arbetsmiljö för oss?

Brev 2 – Arbeta systematiskt
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och varför ska vi ägna oss åt det?

Brev 3 – Oj och aj: tillbud, olyckor och risker
Vad är tillbud och hur förebygger och rapporterar vi tillbud och olyckor?

Brev 4 – Fysisk arbetsmiljö
Vad innebär fysisk arbetsmiljö och hur fungerar den hos oss?

Brev 5 – Organisatorisk och social arbetsmiljö
Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö och hur fungerar den hos oss?

Brev 6 – Konflikter, hot och våld
Hur bör vi arbeta för att förebygga och hantera konflikter, hot och våld?

Brev 7 – Meningsfulla rutiner
Vilka rutiner ingår i arbetsmiljöarbetet?

Brev 8 – Hur får man till en bra arbetsmiljö?
Hur använder vi de här kunskaperna för att förbättra vår arbetsmiljö?

Brev 9 – Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?
Sammanfattning, goda exempel och tips.