Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA

Hur vi kommunicerar, samarbetar och stöttar varandra påverkar i stor utsträckning hur vi har det på jobbet. De här delarna ingår i det som kallas OSA.

OSA är en förkortning av organisatorisk och social arbetsmiljö. Med organisatorisk arbetsmiljö menas delar i arbetet som är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön handlar om socialt samspel, socialt stöd och samarbete människor emellan.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), OSA, inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. I föreskrifterna kan man läsa mer om vilka krav som ställs och där finns också allmänna råd om hur man förebygger problem och hanterar de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna, för att skapa en god arbetsmiljö.

Se även Prevents samlingssida för hjälp i arbetet med den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön, OSA.