Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för bussförare

Bussförare är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra förare bättre rustade för att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer. Genom att reflektera över det egna beteendet kan förarna öka sin handlingsberedskap inför hotfulla situationer och konflikter i arbetet.

Trygg buss

Nu finns Trygg buss – en kostnadsfri webbutbildning om konflikthantering inom bussbranschen.
Utbildningen är till för att hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter. Med färre konflikter ökar tryggheten och risken att råka ut för stress eller hot och våld minskar. Utbildningen blandar teori och praktik och består av filmer, verktyg och exempel på hur bussförare kan hantera och till och med undvika konflikter med upprörda passagerare.

Webbutbildningen Trygg buss tar cirka 60 minuter att genomföra och kan användas enskilt eller i grupp. Den avslutas med ett test, där alla som fått godkänt får ett intyg. Till utbildningen kommer ett handledarmaterial för chefer och utbildningsledare. Trygg buss kan användas som en del av YKB.

Trygg buss är framtagen av Prevent i samverkan med fackföreningen Kommunal, arbetsgivarorganisationen Transportföretagen samt företag inom branschen.

Webbutbildningen Trygg buss hittar du här

Ladda ner infoblad om Trygg buss här

Ladda ner studiehandledning för Trygg buss här

Sprid Trygg buss på din arbetsplats

Här kan du ladda ner affischer i pdf-format för att skriva ut och sätta upp på din bussdepå. Affischerna finns i flera olika färger och storlekar. Klicka på bilderna för att ladda ner filerna.

Liggande A3-format
    

Stående A5-format
    

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv