Hoppa till huvudinnehållet

Om Maskinkörkortet

Maskinkörkortet är en webbaserad utbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet. Det riktar sig till dig som redan jobbar med maskiner i trä- och möbelindustrin men också till dig som vill jobba inom branschen och går en träteknisk utbildning.

Maskinkörkortet omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett utbildningsmaterial som består av en litteratur-/faktadel som valideras genom ett teoriprov - allt webbaserat. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att du ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

Teoridelen består av fyra huvudavsnitt:

Din arbetsmiljö: Avsnittet beskriver kortfattat lagstiftningen på arbetsmiljöområdet, systematiskt arbetsmiljöarbete och ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet.

En arbetsdag: Avsnittet beskriver faktorer som kan orsaka ohälsa inom trä- och möbelindustrin, till exempel trädamm, kemikalier, buller, belastningsergonomi samt vad du kan göra för att motverka dem.

Stationära maskiner: Ett avsnitt per maskintyp. Du får veta hur maskinen är uppbyggd, vilka risker som finns när maskinen används, hur maskinen ska vara utrustad för att uppfylla lagkrav, hur du arbetar säkert i maskinen med mera.

Handhållna maskiner: Ett avsnitt per maskintyp. Du får veta hur maskinen är uppbyggd, vilka risker som finns när maskinen används, hur maskinen ska vara utrustad för att uppfylla lagkrav, hur du arbetar säkert i maskinen med mera.

För att få ett maskinkörkort krävs att du blir godkänd på alla teoretiska avsnitt plus de praktiska proven för de maskiner du vill ta körkortet för.

Läs mer om Maskinkörkortet
TMF
GS-facket

Hitta på sidan