Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom handeln

Här finns webbutbildningar och checklistor som kan vara till hjälp för att förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom handeln.

Kostnadsfria webbutbildningar

Här finns fyra kostnadsfria webbutbildningar framtagna speciellt för handeln. Din arbetsplats i handeln tar upp arbetsmiljön i stort, medan Säker i butik fokuserar på säkerhetsarbetet. Det finns också två utbildningar om brandsäkerhet: Brandfarlig vara i handeln och Brandsäkerhetsutbildning handeln.

Webbutbildning Säker i butik

Webbutbildning Säker i butik

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandsäker i handeln

Brandsäker i handeln

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar i handeln. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln handlar om hur man hanterar brandfarliga och explosiva varor på rätt sätt. Utbildningen tar ca 45 minuter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Din arbetsplats i handeln

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Här har vi samlat utbildningar, checklistor, enkäter och digitala verktyg som hjälper dig att jobba med frågor som arbetsbelastning, ledarskap, arbetstid, konflikter och mobbning. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Ergonomi

På webbsidorna om ergonomi finns checklistor, en guide och annan hjälp med hur ni kan jobba för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen.

Ergonomi

Förebygg sexuella trakasserier

Prevent har tips på vad du som chef kan göra om någon utsätts för sexuella trakasserier. Det finns också en checklista för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.

Sexuella trakasserier

Webbinarier

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.