Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Klassmentorer minskar lärarnas stress

På Norrängsskolan i Lycksele har varje klass en mentor som följer eleverna hela dagarna och ansvarar för att skapa trygghet, trivsel och studiero. Det har lett till att lärarnas sjukfrånvaro halverats och att arbetsbelastningen och stressen minskat, visar en rapport från Umeå universitet.

När sjukfrånvaron och personalomsättningen ökade samtidigt som det inte gick att rekrytera nya lärare blev situationen ohållbar på Norrängsskolan i Lycksele. Därför bestämde rektorn i samråd med de anställda att införa en ny personalkategori, klassmentorer, till höstterminen 2017 och inom ramen för den ordinarie budgeten.

– Deras uppgift är att ta hand om det psykosociala i klasserna, som värdegrundsarbete, konflikthantering, skapa trygghet, samhörighet och ge stöd, säger Maria Nordin, docent vid institutionen för psykologi på Umeå universitet.Foto: Privat

Klassmentorerna följer eleverna i låg- och mellanstadiet hela dagarna, även på raster och fritids. Till skillnad mot lärar- och elevassistenter är de klassernas egna assistenter.

– De ska bistå hela klassen och inte bara de som har problem och behöver extra uppmärksamhet. Det är lite av ett helhetsperspektiv i de här mentorerna.

Genom att avlasta lärarna med hjälp av klassmentorer har sjukfrånvaron halverats och arbetsbelastningen minskat på skolan.

– De får vara pedagoger och arbeta med att lära ut, vilket de är utbildade till. De har lägre krav, upplever mindre stress, har mera stöd från kollegor och har lättare att få arbete och fritid att gå ihop, säger Maria Nordin.

Hon driver tillsammans med en kollega på Umeå universitet ett treårigt forskningsprojekt där de följer omorganisationen på Norrängsskolan.

En av de frågor som de ska titta närmare på är hur rollerna på skolan förändrats sedan klassmentorerna infördes. Många av lärarna, framför allt på lågstadiet, är vana vid att ta hand om eleverna, krama och trösta dem och skapa trygghet.

– Nu är det klassmentorerna som tar hand om relationerna och man blir mycket mer lärare. Det kan nog vara lite jobbigt för vissa.

Det finns också en risk att den nya personalkategorin kan leda till rollkonflikter på skolan och skapa en osäkerhet hos elever och personal. Samtidigt kan det vara en fördel att klassmentorerna inte är utbildade lärare, tror Maria Nordin.

– Jag funderar på om det inte är bra att det är just en annan personalkategori så att det inte blir konkurrens om det pedagogiska utrymmet. Läraren får faktiskt vara lärare och sedan är det en annan personalkategori som tar hand om det andra.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Stress

Senaste om Forskning