Hoppa till huvudinnehållet

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om SAM

Arbetsmiljöpolicy

Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

Så gör du en arbetsmiljöpolicy

Uppgiftsfördelning

I ett företag med några få anställda kan chefen själv genomföra arbetsmiljöuppgifterna. I ett större företag behöver ofta flera personer hjälpas åt.

Läs mer om uppgiftsfördelning

Rutiner och instruktioner

För företag med minst tio anställda krävs skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mer om rutiner och instruktioner

Riskbedömning

I en riskbedömning ingår de fyra stegen undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Riskbedömningen ska göras regelbundet av arbetsgivare och anställda tillsammans.

Så gör du en riskbedömning

Lär av tillbuden

Om det inträffar en olycka på jobbet ska den utredas. Det är viktigt inte minst för att se till att samma sak inte händer igen. Detsamma gäller tillbud och riskobservationer.

Lär av tillbuden

Årlig uppföljning

Alla arbetsgivare ska gå igenom arbetsmiljöarbetet varje år för att se efter om det fungerar och hur det kan förbättras.

Så följer du upp arbetsmiljöarbetet

Organisera arbetsmiljöarbetet

Att organisera arbetsmiljöarbetet gör att man får koll på vad som är gjort och vad som återstår att göra under året.

Organisera

Öka dina kunskaper

Det behövs kunskaper för att lyckas med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här hittar du Prevents mest bokade arbetsmiljöutbildningar, som till exempel BAM – Bättre arbetsmiljö.