Hoppa till huvudinnehållet

Så bygger ni en stark säkerhetskultur – exempel från industrin

Erik Matton guidar oss genom ett webbinarium om säkerhetskultur inom industrin, där chefer och skyddsombud på skogskoncernen Södra delar med sig av hur de gjort för att öka säkerheten på arbetsplatsen.

Sammanfattning av webbinariet

Genom att uppmärksamma och uppmuntra säkra beteenden kan man påverka säkerhetskulturen i rätt riktning och göra den starkare.

Platschef Ida Eng och skyddsombud Rickard Karlsson på Södras plantskola i Flåboda berättar att de inom ramen för arbetet med förbättrad säkerhetskultur bestämde sig för att fokusera på trafiksituationen. De valde ut ett antal säkra beteenden att genomföra, som att köra hjullastare och truck med gafflarna maximalt i knähöjd, och att införa hastighetsbegränsning. Fartkamera och hastighetsskyltar var några av de konkreta åtgärder som infördes för att motivera, påminna om och förstärka de säkra beteendena.

Skiftledare Jonny Nilsson och arbetsmiljötekniker Annie Jäderlund jobbar på Södras anläggning i Mönsterås, där de valt att fokusera på de farliga ämnen som medarbetarna kommer i kontakt med. De berättar att de anordnade workshops för att gemensamt komma fram till ett antal beteendeförändringar som skulle öka säkerheten i arbetet med kemikalier. Några av dem var att dubbelkolla flödesscheman mot verkligheten och att införa fysiska överlämningar istället för digitala.

De positiva effekterna av arbetet med säkerhetskulturen på Södra är stora och har skapat en säkrare arbetsmiljö. Några av de konkreta skillnader som märks är att medarbetarna pratar mer om säkerhet, att risker upptäcks i ett tidigare skede, att relationerna mellan olika yrkesgrupper har stärkts och att de anställda känner större delaktighet.

I slutet av webbinariet berättar Malin Holländer, hälsa- och säkerhetschef på Södra, om företagets ledarprogram som bland annat går ut på att få cheferna att identifiera och förstärka goda beteenden. ”Jobba säkert eller inte alls” har blivit ett ledord i säkerhetsarbetet.

Webbinariet sändes den 25 oktober 2023 och ingår i ett projekt som Prevent driver tillsammans med Industrins partsgemensamma arbetsmiljögrupp, som i projektgruppen representeras av Teknikföretagen, Unionen, GS-facket och Industriarbetsgivarna. Moderator var Erik Matton från Behaviour Design Group.

Mer om säkerhetskultur

Här finns en skrift om säkerhetskultur och en steg för steg-guide för hur du kan stärka säkerhetskulturen hos er. Det finns också en kostnadsfri webbenkät.

Säkerhetskultur

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.