Hoppa till huvudinnehållet

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. 

Förmiddagen den 28 oktober är det dags för ett digitalt webbinarium som fokuserar på vad vi har vi lärt oss under pandemin och hur vi kan dra nytta av de erfarenheterna. 

Anmäl dig till Gilla Jobbet 2021

Program

Snabba ryck och långsiktigt samarbete

Vad vet vi så här långt om vad som hände med arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet under pandemin? Vilka lärdomar för framtiden kan vi dra? Rapport från en pågående studie.
Mattias Elg, Linköpings universitet

De som gick till sin arbetsplats

Många möter andra människor fysiskt  på jobbet, till exempel de som arbetar inom skola, omsorg, industri, räddningstjänst, hotell och restaurang. Hur påverkade pandemin arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet för “påplatsarna”? Vad kan vi lära oss av deras erfarenheter?
Daniel Lundqvist, Linköpings universitet

Jobba hemma – Vad ska vi tänka på?

Under pandemin har många upptäckt såväl fördelar som fallgropar med att arbeta hemma, helt eller delvis. Hur kan vi göra för att skilja på arbete och fritid när vi arbetar vid köksbordet? Hur ska vi tänka framöver, när fler arbetar både på kontoret och hemma?
Lena Lid Falkman, Handelshögskolan i Stockholm och Karlstads universitet  

Samarbete om SAM ger bättre beredskap

En god partssamverkan och ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har varit avgörande på många arbetsplatser där man har lyckats hantera följderna av pandemin på ett bra sätt.  Vad är det viktigaste att göra för att i samverkan ge förutsättningar för att står rustad för en kris och bli bättre på SAM?
Cecilia Österman, Linneuniversitetet, arbetsmiljöutbildare vid Prevent

OSA i fokus - råd och dåd

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förändrades för många under pandemin: hur vi lade upp arbetet, hur vi samspelade med andra. Det är viktigare än någonsin att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera inom det här området, pandemi eller inte! Hur sätter vi upp mål för OSA? Hur ska vi jobba för att förebygga och hantera de stora OSA-frågorna?
Cecilia Österman, Linnéuniversitetet arbetsmiljöutbildare vid Prevent

Friskfaktorer främjar och förebygger

På arbetsplatser med låg sjukfrånvaro arbetar de ofta aktivt med friskfaktorer, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur hänger friskfaktorer ihop med att främja och förebygga i arbetsmiljöarbetet? Hur kan arbetet med friskfaktorer se ut i praktiken?
Ann-Sofie Karlsson, Resursteamet vid Suntarbetsliv

En komikers tillväxt (eller nerväxt) under pandemin

Vilka lärdomar har en komiker av pandemiåret?
Hur tar man sig tillbaka till arbetsplatsen igen, när man bekvämt har kunnat jobba hemifrån, utan smink, byxor och publik?
Jan Bylund

Gillajobbet_logga.png

 

Hitta på sidan