Hoppa till huvudinnehållet

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Här kan du se valda delar av Gilla Jobbets stora evenemang i april 2022. Nästa Gilla Jobbet går av stapeln 26 oktober 2023. Mer information kommer.

Inspelade seminarier

Här kan du se inspelade seminarier från Gilla Jobbet i april 2022:

  • Introföreläsning med – Oskar Henrikson och Cecilia Österman
  • Arbetsglädje och det goda samarbetet – Oskar Henrikson
  • Partssamverekan oh arbetsmiljöarbetet – Cecilia Österman
  • Besvärliga människor på jobbet, så hanterar du dem! – Jan Bylund och Mattias Lundberg
  • Samtal i arbetslaget för att förebygga organisatoriska och sociala risker – Tomas Backström, Hanna Rosén, Rachael Berglund och Anna Johansson
  • Sund arbetstidsförläggning för god återhämtning – Göran Kecklund
  • Stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen, Arbetsplatsdialogen – Therese Eriksson, Nathalie Robert Edgar
  • Att introducera nyutbildade på ett bra sätt – Petter Gustavsson och Elin Frögéli
Inspelade seminarier

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. 

Externa länkar

Gilla Jobbet

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten