Hoppa till huvudinnehållet

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Du som missade Gilla Jobbet i våras får en ny chans i höst. Det blir turné till Luleå, Malmö, Göteborg, Karlstad och Växjö. Evenemanget i Växjö kommer även att direktsändas. Här kan du också se valda delar av Gilla Jobbets stora evenemang i april.

Titta på seminarier från den 26 april

Via länken kan du titta på inspelade seminarier från Gilla Jobbet:

 • Introföreläsning med – Oskar Henrikson och Cecilia Österman
 • Arbetsglädje och det goda samarbetet – Oskar Henrikson
 • Partssamverekan oh arbetsmiljöarbetet – Cecilia Österman
 • Besvärliga människor på jobbet, så hanterar du dem! – Jan Bylund och Mattias Lundberg
 • Samtal i arbetslaget för att förebygga organisatoriska och sociala risker – Tomas Backström, Hanna Rosén, Rachael Berglund och Anna Johansson
 • Sund arbetstidsförläggning för god återhämtning – Göran Kecklund
 • Stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen, Arbetsplatsdialogen – Therese Eriksson, Nathalie Robert Edgar
 • Att introducera nyutbildade på ett bra sätt – Petter Gustavsson och Elin Frögéli
Inspelningar från 26 April

Gilla Jobbet i höst:

 • Luleå, 13 oktober
 • Malmö, 18 oktober
 • Göteborg, 20 oktober
 • Karlstad, 25 oktober
 • Växjö, 9 november - direktsänds

Ur programmet:

 • Arbetsglädjen och det goda samarbetet
 • Kris och mental belastning
 • Friskfaktorer och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Hur man kan få ned antalet olyckor med en positiv rapporteringskultur
 • Det fortsatta arbetet med sexuella trakasserier
 • Arbetsförmåga och arbetsanpassning.

Scrolla ner på sidan, välj ort och anmäl dig. 

Anmälan till Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. 

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten