Hoppa till huvudinnehållet

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla jobbet är en kostnadsfri heldag där vi pratar om arbetsmiljö, allt från belysning till ledarbeteenden som främjar hälsa på jobbet. Den 26 oktober möttes vi på Stockholm Waterfront.

Sammanfattande punkter ur årets program

Fysisk arbetsmiljö Ljus och vibrationer, att förebygga olyckor och minska fysisk belastning. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö  Bättre kommunikation, inkludering och återhämtning i arbetet och att förebygga mobbning, hot och våld. 

Arbetsmiljöarbete Fokus på friskfaktorer, stöd att hantera ohälsa, och missbruk och styrelsens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Chefsfrågor Bland annat unga chefers arbetsförhållanden, ledarbeteenden som främjar hälsa och chefernas egen arbetsmiljö. 

IT och arbetsmiljö Artificiell intelligens, robotisering och automatisering, virtuellt kontorsarbete och ett hållbart digitalt arbetsliv.

Till Prevents presentationer på Gilla jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. 

www.gillajobbet.se

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.