Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöindikatorn

Arbetsmiljöindikatorn 2022 visar att arbetsmiljöarbetet nu har högre prioritet än tidigare. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har också förbättrats sedan tiden före pandemin.

För att fånga upp nya behov och kunna ge arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet hämtar Prevent regelbundet in fakta och kunskaper från många olika källor. Undersökningen Prevents Arbetsmiljöindikator hjälper oss att bättre förstå hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljön. 

Pandemin satte fokus på arbetsmiljön

Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser. En statistiskt säkerhetsställd förändring visar att åtta av tio chefer och skyddsombud anser att arbetsmiljöarbetet fått högre prioritet än vad det hade tidigare.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har fått ännu mer uppmärksamhet, det vill säga frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Tre av fyra företag jobbar aktivt med de här frågorna, och sju av tio chefer och skyddsombud tycker sig vara bra på att se arbetsmiljöriskerna inom området och åtgärda dem.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Prevent. Den är gjord med hjälp av telefonintervjuer av cirka 1 000 chefer och skyddsombud inom privat sektor. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2014. Senaste undersökningen är gjord 2022.

Ladda ner rapporten

Arbetsmiljöindikatorn 2022

Hitta på sidan