Hoppa till huvudinnehållet

Prevent på Gilla Jobbet

Du som besökte Gilla Jobbet kunde möta Prevent på olika sätt. Bland annat höll Prevent ett antal dragningar på verktygsscenen.

Illustration föreställande två kvinnor som samtalar

Arbetsplatsdialogen 

Chefer ska förebygga ohälsa hos medarbetarna, och vid behov anpassa arbetet. Men hur gör man det? Hur ska man prata med anställda som inte mår bra?
Therese Eskilsson, vid Umeå universitet, har utifrån sin forskning, utvecklat ett stöd för chefer: Arbetsplatsdialog för arbetsgivare (Ada). Det är en frågeguide som hjälper chefen att ställa rätt frågor för att underlätta en dialog, såväl vid återgång till arbetet som för att förebygga sjukskrivning. Arbetsplatsdialogen som har prövats på arbetsplatser är en digital version. 

Till Arbetsplatsdialogen

Presentationerna på verktygsscenen:

Kom och spela Inkludo

Vad är okej att säga eller göra på jobbet? Hur skapar man ett inkluderande klimat och hur undviker man kränkningar? I spelet Inkludo lär ni er mer om er själva och får i gång konstruktiva samtal om hur ni har det på er arbetsplats och hur ni vill ha framöver. Kom och testa att spela med hjälp av din mobil! Inkludo tar tempen i realtid, så att gruppens resultat ska kunna diskuteras direkt. Inkludo kan användas vid till exempel en arbetsplatsträff.

Till Inkludo

Så funkar medarbetarenkäten om OSA

Skicka ut OSA-enkäten till alla anställda och få svar på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Svaren är anonyma och sammanställs automatiskt. Utifrån dem kan ni sedan diskutera fram åtgärder som passar medarbetarna och verksamheten.

Kom och se hur OSA-enkäten fungerar och hur ni kan använda er av svaren för att få en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. 

Till OSA-enkäten

Hälsofrämjande ledarskap för det hybrida kontoret

Hur skapar man bra förutsättningar för hybridarbete, där kontors- och distansarbete kombineras? 

Ledarskapet är en viktig pusselbit för att få det hybrida kontoret att fungera. Vi demonstrerar verktyget Hälsofrämjande ledarskap, med handfasta metoder om hur du kan arbeta med hälsofrämjande ledarskap i vardagen. Verktyget är till för dig som vill hjälpa din arbetsgrupp att nå nya höjder – genom ett ledarskap där du förstärker det ni är bra på.

Du får också veta hur förändringsarbetet vid övergången till hybridkontor hänger ihop med arbetsmiljöarbetet, och hur viktigt det är med samverkan mellan chefer och anställda.

Till Hälsofrämjande ledarskap

Till Hybridkontoret och arbetsmiljön

Skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö

Genom att anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi mer effektiva och mår bättre. Det kallas kognitiv ergonomi, eller hjärnvänlig arbetsmiljö. I fem korta filmer förklarar forskaren Cecilia Berlin hjärnvänlig arbetsmiljö på ett enkelt sätt. Kom och se några av filmerna!
Filmerna fungerar som pratstartare och hjälper oss att samtal om hur vår egen arbetsplats skulle kunna bli mer hjärnvänlig. De handlar bland annat om hur man gör för att få bättre fokus i arbetet, hur man lära sig nya saker och om varför multitasking inte fungerar. Du får också tips om hur du kan använda både filmerna och de tillhörande diskussionsfrågorna i arbetsgruppen. 

Till Hjärnvänlig arbetsmiljö

Ta en checklista till hjälp

En checklista är en bra hjälp när du vill undersöka arbetsmiljön, till exempel vid en skydds- eller arbetsmiljörond där chef och skyddsombud deltar. Kom och se hur du kan använda dig av checklistorna i det dagliga arbetsmiljöarbetet! Du får tips om hur du fyller i dem, och hur de ifyllda checklistorna sedan kan utgöra en handlingsplan för att riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Hos Prevent finns omkring 200 checklistor för olika ämnen och branscher. 

Till Prevents checklistor

Schyst på jobbet inom besöksnäringen – Webbutbildning

Schyst på jobbet är en webbutbildning för alla som arbetar i besöksnäringen eller studerar för att börja arbeta inom branschen. Den fokuserar på gemenskap och samarbete och handlar om hur man tillsammans jobbar för en bra arbetsmiljö. Här lär du dig hantera svåra situationer som kan uppstå, till exempel kränkningar, och hur man bemöter upprörda eller hotfulla gäster. Guide genom utbildningen är Sveriges mästerkock 2020 Sofia Henriksson. 
Kom och se smakprov från utbildningen och få tips på hur du med hjälp av handledning och guide kan arbeta med utbildningen i en arbetsgrupp eller för elever.

Till Schyst på jobbet

Allt som Prevent presenterar under Gilla Jobbet är framtaget tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.