Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Den 1 januari 2025 börjar Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur att gälla. Som ett led i Prevents kvalitetsarbete anpassas våra utbildningar, böcker och andra produkter kontinuerligt för att hela tiden vara aktuella.

Hösten 2023 fattade Arbetsmiljöverket beslut om regelförnyelse. Den träder i kraft 1 januari 2025. Syftet är bland annat att ge bättre överblick av hur föreskrifterna hänger ihop, göra det tydligare vilka föreskrifter som gäller för vem, öka enhetligheten och göra föreskrifterna lättare att förstå. Eftersom de digitaliserats blir det också lättare att söka i dem. 

Den nya regelstrukturen innebär att de 2 300 paragraferna i nuvarande 67 föreskriftshäften sorterats in i 15 nya föreskriftshäften. Innehållet i reglerna är dock i princip desamma, och skyddet för arbetstagare ändras inte.

De nya reglerna finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, märkta med vattenstämpel tills de träder i kraft 1 januari 2025. Där finns även filmer, podd och presentationsmaterial om den nya regelstrukturen.

Prevents kunskapsnav

Prevent är ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. 

Våra utbildningar, böcker och material ses regelbundet över för att säkerställa att de hela tiden är inspirerande, kunskapshöjande, användbara och aktuella. I och med regelstrukturförändringen har en extra översyn gjorts av alla Prevents produkter. Uppdateringar och revideringar tillgängliggörs löpande under 2024.

Externa länkar

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur (Arbetsmiljöverket)

Presentationsmaterial (Arbetsmiljöverket)

Nuvarande föreskriftshäften i den nya strukturen (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Prevents utbildningar

Här hittar du Prevents alla olika utbildningar. Vi kan också företagsanpassa någon av våra utbildningar så att den passar era behov.