Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöstipendiet 2022

Arbetsmiljöstipendiet delas ut till en chef och ett skyddsombud som är verksamma i privata företag och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Nomineringsperioden för 2022 är nu avslutad och juryns arbete har tagit vid. Årets vinnare utses i september och prisutdelningarna sker i oktober. Stipendiet vänder sig till personer som löpande arbetat i samverkan för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, antingen den fysiska eller den organisatoriska och sociala. Stipendiesumman är på 15 000 kronor vardera och tanken är att pengarna ska användas för utbildning inom arbetsmiljöområdet. 

Här är motiveringarna för 2021

Thomas Enroth, huvudskyddsombud och lagermedarbetare på H&M i Eskilstuna nominerades bland annat med orden: ”Thomas har varit påläst och agerat som en pådrivande kraft i arbetsmiljöarbetet under pandemin. Han har genom sitt förebyggande förhållningssätt bidragit till ökad trygghet på arbetsplatsen. Thomas engagemang och strukturerade arbetssätt har bidragit till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att smittskyddsåtgärder har vidtagits snabbt. Han har dessutom varit ett bra stöd för sina kollegor, både emotionellt och praktiskt.”

Jenny Nikkanen, laboratoriechef på Lantmännen Agroetanol i Norrköping, nominerades bland annat med orden: ”Jenny är en chef som har medarbetarnas bästa i åtanke. Hon är tydlig med att arbetsmiljön är prio ett för vår verksamhet. Hon stödjer sina anställda i allt från prioriteringar, feedback och utveckling. Som ledare efterfrågar och jobbar hon vidare med våra idéer för all typ av förbättring på avdelningen och på företaget i stort.”

Årets jury består av Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Marie Boström på LO, Daniel Gullstrand på PTK och Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Stipendiefondens styrelse

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten