Hoppa till huvudinnehållet
Porträtt av Klara Himmelmark, skyddsombud och omsorgsmedarbetare på Främja.,

Skyddsombudet Klara Himmelmark på Främja är en av årets mottagare av Arbetsmiljöstipendiet som delas ut av Prevent.

Bild: Bengt Alm

Uppdrag

”Vi jobbar i en bransch som är extremt utmanande”

För skyddsombudet Klara Himmelmark är samarbete nyckeln till framgång och hon jobbar efter devisen ”en för alla, alla för en”. Nyligen tilldelades hon Prevents arbetsmiljöstipendium för sitt arbete på Främja, som erbjuder boende och daglig verksamhet enligt LSS.

Namn: Klara Himmelmark
Ålder: 66 (67 i december)
Bor: På Ingarö
Intressen: Litteratur, konst, musik, film, teater - och människor.
Drivkraft som skyddsombud: Att bidra till att arbetsmiljön blir lite bättre en dag i taget. 

Varför sliter så många människor ut sig på sina jobb? Den frågan funderade Klara Himmelmark på under åren som egenföretagare i början av 2000-talet. Bygg, restaurang, taxi och personlig utveckling är några branscher som hon verkat inom och många människor hon mötte beskrev en slitsam arbetssituation med hög arbetsbelastning och dålig samverkan med arbetsgivaren. När hon 2016 började som omsorgsmedarbetare på Främja, som erbjuder boende och daglig verksamhet enligt LSS, mötte hon en verksamhet med engagerade medarbetare som varje dag ställdes inför stora utmaningar på jobbet.

– Vi jobbar i en bransch som är extremt utmanande med människor som har svåra diagnoser. Under en vanlig dag på jobbet kan du möta många olika utåtagerande beteenden – hot och våld, frustration, tvångsbeteenden och psykoser. Det krävs att du är väldigt inkännande, ödmjuk, förstående och lågaffektiv. Och det är omöjligt om du samtidigt kämpar med en bristfällig, kanske till och med farlig, arbetsmiljö, ett undermåligt ledarskap och en hög arbetsbelastning, säger Klara Himmelmark.

Att bara prata om hur dåligt allt är hjälper inte

För tre år sedan blev Klara Himmelmark skyddsombud. Hon beskriver de första månaderna som en turbulent tid med dålig samverkan mellan arbetsgruppen och ledarskapet och ett av hennes första initiativ var att starta en utbildning om främjandetekniker. Målsättningar var att skapa bättre kommunikation och en ökad trygghet och trivsel på arbetsplatsen.

– De flesta har hört talas om härskartekniker. Främjandetekniker är dess motsats. Det handlar exempelvis om att synliggöra i stället för att osynliggöra och visa respekt och bekräfta varandra, förklarar Klara Himmelmark.

Lyft arbetsmiljöfrågorna och ta med medarbetarna

Hon tycker att det är viktigt att betona att ansvaret för en god arbetsmiljö är delat. Ledningen behöver skapa goda förutsättningar genom en rimlig arbetsbelastning, tid för återhämtning, tydlig kommunikation och trygga strukturer. Men varje medarbetare har också ett eget ansvar för sin arbetsmiljö.

– Man behöver starta på det personliga planet och ställa sig frågan: Var går mina gränser? Att stå med kollegorna och prata om hur dåligt allting är, det hjälper inte. Vi behöver skapa tydliga rutiner på våra arbetsplatser och ett klimat som gör att medarbetarna vågar säga vad de tycker. Jag tror att många känner sig maktlösa när besluten i arbetslivet fattas över ens huvud. Man loggar ut och slutar bry sig.

Att involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet kräver stöd från ledningen och ett proaktivt förhållningssätt, menar Klara Himmelmark, exempelvis genom att ha arbetsmiljöfrågor högt på agendan på medarbetarmöten och bjuda in medarbetarna till en dialog om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

TIPS

Klara Himmelmarks bästa tips för ett lyckat arbetsmiljöarbete

1. Vi:et före jag:et – för att skapa en god arbetsmiljö krävs samverkan. En sidovinst med arbetsmiljöarbetet är personlig utveckling – du växer både som medarbetare och människa och det blir naturligt att tänka på gruppen och inte bara på sig själv.

2. Kommunicera – säg vad du har på hjärtat och lyssna på vad dina medarbetare och kollegor tycker och känner. Det är spännande att bli överraskad av andras tankar och idéer.

3. Våga säga ifrån – säger man inget är det omöjligt att bidra till förändring. Arbetsmiljöarbete blir roligt när vi är trygga, vågar uttrycka oss och är lyhörda för att andra kan tycka olika.

4. Skapa tydliga rutiner – rutiner är grunden till en trygg struktur på arbetsplatsen. Arbetet med rutiner tydliggör för alla i gruppen vad som ska göras, när och hur. För vissa rutiner kan det även vara bra med ett varför.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Uppdrag

Senaste om Mer om arbetsmiljö