Hoppa till huvudinnehållet

Hybridarbete – ett dilemma för chefen?

Se inspelningen av webbinariet om hybridledarskap i efterhand. Gäster är organisationspsykologen Frida Skog och ledarskapsutvecklaren Anki Udd.

Sammanfattning av webbinariet

Organisationspsykolog Frida Skog från Sandahl Partners inleder med att presentera en modell om medarbetarerbjudandet, det vill säga hur ska vi tänka för att kort- och långsiktigt kunna prestera, trivas och utvecklas på jobbet. Där ingår det materiella, tillhörigheten, utveckling samt mening och syfte. Alla delar hänger ihop och är lika viktiga, men det kan finnas utmaningar i att få med samtliga vid distansarbete. Frida Skog belyser också den viktiga relationsskapande delen av arbetet.

Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, berättar att chefer i allmänhet vill tillgodose medarbetarnas individuella behov, samtidigt som de behöver se till helheten. I en undersökning som Ledarna gjort uppger 7 av 10 chefer att de själva gärna jobbar en till tre dagar i veckan på distans. Frågan är dock vad som händer med den organisatoriska effektiviteten vid distansarbete och hur relationen till närmaste chef och medarbetare påverkas. Det är något som oroar många chefer.

Därefter samtalar Frida Skog och Anki Udd vikten av att chefer förklarar för medarbetarna varför man behöver samverka och samordna sig. De pratar också om att rekrytera talanger, att få onboarding att funka när många jobbar på distans och vilken kompetensutveckling cheferna behöver i hybridledarskapet.

Dessutom besvaras deltagarnas frågor om hur man hanterar avundsjuka mellan medarbetare där några får jobba på distans, hur får man ledningen att ta beslut i hybridfrågor, konflikter mellan kollegor när man inte ses så ofta, att välja distansarbete när man är lite krasslig, hur man motiverar kollegor att komma till kontoret när mötena ändå är digitala på grund av mötesdeltagare i andra länder och hur man som chef vet att medarbetarna verkligen jobbar när de är hemma.

Webbinariet sändes den 8 juni 2023. Moderator var Lisa Markström, Prevent.

Tre tips från Frida Skog

  • Prata om när hybridarbetet hjälper mot gemensamma mål och när det inte gör det.
  • Mät! Det kan vara beteenden som syns eller uteblir, det kan vara del i medarbetarundersökning, det kan vara synergieffekter du ser nu men tycker har minskat.
  • Tekniskt kompetenslyft – var behöver du som chef bredda eller fördjupa din kompetens för att göra detta riktigt bra?

Tre tips från Anki Udd

  • Var nyfiken som chef och våga pröva dig fram, tillsammans med dina medarbetare, för att hitta bästa balansen för er – det finns inget facit.
  • Var tydlig med skälen till varför eller varför du inte tillåter hybridarbete.
  • Avsätt tid då medarbetarna spontant kan kontakta dig som chef via digitala kanaler.
Utbildning: Det hybrida kontoret

Utbildning: Det hybrida kontoret

Det hybrida arbetssättet innebär både utmaningar och möjligheter. Utbildningen ger kunskap om hur ni kan skapa teamkänsla och psykologisk trygghet i arbetsgrupper där medarbetarna inte alltid är på samma plats.

Visa utbildning

4.800 kr exkl. moms

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.