Hoppa till huvudinnehållet

Webbinarium: Arbetsanpassning

Se inspelningen av webbinariet där Prevents utbildare Mikael Rehnberg ger tips och råd om hur företag och organisationer inom alla branscher kan jobba med arbetsanpassning. Webbinariet bygger på ett halvdagsseminarium framtaget tillsammans med arbetsmarknadens parter inom industrin.

Sammanfattning av webbinariet

Arbetsanpassningen på en arbetsplats kan både vara generell, och gälla alla på arbetet, eller individuell. På det individuella planet kan det handla om förebyggande åtgärder för att en person ska kunna fortsätta sitt jobb, eller arbetsanpassningar som gör att någon som varit sjukskriven kan återgå till sitt arbete. Arbetsanpassning kan handla om sådant som hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna, möjlighet att arbeta ostört, handledning, arbetshjälpmedel eller minskad arbetsmängd.

Rutiner för arbetsanpassning

Mikael Rehnberg redogör i korthet för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning. Han berättar också hur man kan jobba med riskbedömning utifrån perspektiven människa, teknik och organisation, MTO. Företaget bör skapa rutiner för arbetsanpassning, och Mikael Rehnberg redogör för chefens och skyddsombudets roll och i vilka situationer det är klokt att ta extern hjälp av till exempel företagshälsovården.

Arbetsplatsdialogen ett bra stöd

Ett bra hjälpmedel för att jobba med arbetsanpassning är Prevents verktyg Arbetsplatsdialogen, som fungerar som en verktygslåda med stöd för chefer och skyddsombud i arbetet med arbetsanpassning. Här finns till exempel hjälp att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och att hålla strukturerade samtal inför en eventuell arbetsanpassning.

Lönsamt med arbetsanpassning

Innan frågestunden på slutet redogör Mikael Rehnberg för det ekonomiska perspektivet och de vinster det medför att vara uppmärksam på tidiga tecken på ohälsa. Att jobba aktivt och förebyggande med arbetsanpassning är lönsamt både ur individperspektiv och för företaget.

Arbetsplatsdialogen

Arbetsplatsdialogen

Dialogstöd som underlättar ett förebyggande och strukturerat arbete med ohälsa. Här finns tips och verktyg för att identifiera tidiga tecken på ohälsa, göra anpassningar i ett tidigt skede och på så sätt undvika sjukskrivningar.

Till verktyget

Kostnadsfritt

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.