Hoppa till huvudinnehållet

Webbinarium: Forskarna förklarar AI, automatisering och arbetsmiljö

Det här webbinariet handlar om AI, automatisering, algoritmiskt styrt arbete och hur den nya tekniken påverkar vår hälsa och arbetsmiljö.

Sammanfattning av webbinariet

Webbinariet inleds med att forskarna reder ut begreppen. Åsa Cajander som är professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet, och Carin Håkansta som är docent och forskare i arbetsvetenskap på Karlstads universitet och arbetsmedicin på Karolinska Institutet, berättar vad AI, automatisering och algoritmiskt styrt arbete är.  

Därefter går Åsa Cajander närmare in på AI och automatisering. Utvecklingen inom området gör att vissa yrkesgrupper kan ersättas av AI, medan andra får stöd av AI i sitt arbete. Åsa Cajander berättar om hur tilliten till AI kan påverkas, arbetsrelaterad stress, frustration över systemens användbarhet, säkerhet och risker och om jämställdhet. 

I en film från Lövsta arbetsmiljöforskning SLU förklarar Mats Pehrsson, driftschef, och Christine Alveblad, stalltekniker och skyddsombud, hur de använder AI och automatisering för mjölkning av kor, utfodring, gödselskrapning och övervakning av kornas hälsa. Tekniken har minskat de enformiga arbetsmomenten och gjort arbetet säkrare. De spår att de kommer att använda sig ännu mer av AI i framtiden. Lantbruket ligger i framkant och mycket forskning bedrivs. 

Carin Håkansta redogör sedan för hur algoritmiskt styrt arbete påverkar arbetsmiljön. Hon påpekar vikten av att sätta människan i centrum snarare än att människan behöver anpassa sig till tekniken. Hon visar också fördelar och utmaningar med att chefer ersätts med eller får stöd från AI. 

I ett reportage från Yilport Nordic berättar operatören Alice Friemuth och terminaldirektören Fredrik Rönnqvist hur AI används i deras verksamhet. Kranoperatörerna har flyttat in på kontoret, vilket har gett dem en bättre arbetsmiljö. Samtidigt krävs nu en djupare förståelse hos operatörerna för hur systemen hänger ihop.  

Frågor från tittarna som besvaras handlar om fördelar med AI och automatisering i arbetslivet, risker och farhågor med algoritmiskt styrt arbete, hur man förebygger risker och hur man kan riskbedöma och följa upp. 

Slutligen ger forskarna två medskick till arbetsplatserna: Glöm inte aspekten hur ny teknik påverkas av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och se till att behålla människan i centrum och att integrera införandet av ny teknik i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. 

Moderator är Prevents projektledare Lisa Markström.

Digitala arbetssätt i balans

Hur mår din digitala arbetsmiljö? Funkar det att jobba på distans? Rör du dig under dagen eller sitter du fast? Här finns stöd och verktyg för bättre digital arbetsmiljö.

Digitala arbetssätt i balans

Hitta på sidan