Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom måleri

Här finns utbildningsmaterial med filmer och flera checklistor samt en bilderbok som kan vara till hjälp när man behöver förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom måleribranschen.

Måleribranschens arbetsmiljö

Måleribranschens arbetsmiljö

En bok om arbetsmiljön i måleribranschen att använda i utbildning eller som guide i vardagen. Ladda ner kostnadsfritt eller köp den som tryckt bok.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Jobba säkert i måleribranschen

Jobba säkert i måleribranschen

En bilderbok som visar hur man arbetar säkert i måleribranschen. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Ladda ned e-boken kostnadsfritt (e-pub)

Ladda ned boken som kostnadsfri pdf

BAM-utbildning för måleribranschen

Grundutbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö har tagits fram av parterna i måleribranschen i samarbete med Prevent. Utbildningarna genomförs av Målarna och Måleriföretagen tillsammans – kontakta dem om du vill gå utbildningen.

Asbest

Även om asbest är förbjudet finns risk att komma i kontakt med det vid arbeten i äldre byggnader. Därför har vi tagit fram filmer, en checklista och annat informationsmaterial som hjälp för att förebygga kontakt med asbest på jobbet.

Till sidan om asbest

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.