Hoppa till huvudinnehållet

Arbete med hästar

Här hittar du webbutbildningarna Bli ett schysst stall och Är du säker?. Bli ett schysst stall handlar om sexuella trakasserier och vänder sig till dig som arbetsgivare. Är du säker? hjälper dig att förbättra arbetsmiljön. Du hittar även sajten Schysst stall, en checklista och annan information för dig som arbetar med hästar.

För dig som jobbar med hästar är det viktigt att hästens närmiljö också är en bra arbetsplats. En bra arbetsmiljö leder till ökad arbetslust, högre effektivitet, friskare personal och friska hästar. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ett ständigt pågående arbete för en bättre arbetsmiljö, blir det enklare att forma en trygg och trivsam arbetsplats.

Bli ett Schysst stall

Bli ett Schysst stall

Utbildningen Bli ett Schysst stall handlar om sexuella trakasserier. Den vänder sig till dig som är arbetsgivare eller chef inom hästnäringen.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Schysst stall

På webbsidorna om Schysst stall hittar du bland annat 14 diskussionsfilmer som innehåller olika situationer och dilemman som kan utspela sig i stallet. Filmerna bygger på exempel ur verkligheten. Se och reflektera, eller diskutera tillsammans med någon! Till varje film finns frågor ni kan använda i diskussionerna. 

Till webbplatsen www.schysststall.se

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hästnäringens arbetsmiljö

Till Prevents checklistor

Trygga hästjobb

Trygga hästjobb

Boken ger kunskap om hur man kan utveckla arbetsmiljön inom hästbranschen genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Visa produkt

200 kr exkl. moms

Är du säker – webbutbildning

Är du säker – webbutbildning

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Bilderböcker

Ska du introducera nya medarbetare som inte kan svenska finns flera bilderböcker med illustrerade instruktioner som kan underlätta introduktionen och som visar hur man kan jobba för att må bra och inte skadas.

Till bilderböckerna för de gröna näringarna

ADI-broschyrer

Broschyrerna baserar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Med hjälp av illustrationer och korta förklarande texter reder Arbetsmiljöverket ut vad som gäller. Broschyrerna hittar du här. Viktiga broschyrer inom ditt område:

ADI 629 Arbeta säkert med djur
ADI 523 Att köpa maskiner
ADI 489 Att välja personligskyddsutrustning
ADI Belasta rätt – så undviker du skador
ADI 598 Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig
ADI 344 Buller och hörselskydd
ADI 278 Farlig axel
ADI 511 Stegar – råd för användning
ADI 531 Säkrare arbete med lantbruksmaskiner
ADI 460 Undvik det farliga dammet i lantbruket

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.