Hoppa till huvudinnehållet

2. Be om verifikationer

I förfrågningsunderlaget behöver ni, utöver era krav, också beskriva hur entreprenören ska verifiera att de kan leva upp till kraven ni ställt. Det kan till exempel handla om att anbudsgivarna ska bifoga examensbevis eller kursintyg som bevis för en viss utbildning, intyga att de redan lever upp till ett särskilt krav eller att beskriva hur de kommer att leva upp till kravet vid avtalsstart. Ta gärna hjälp av vår lista med krav och verifikationer, där hittar du exempel på hur entreprenören kan verifiera vart och ett av de krav vi rekommenderar i steg 1.

Vid offentlig upphandling måste beskrivning av vilka verifikationer ni accepterar från anbudsgivarna alltid ingå i förfrågningsunderlaget.

När ni får in anbud, kontrollera verifikationerna. Är de relevanta och rimliga? Är det sannolikt att entreprenören kommer att leva upp till era krav?

 

Upphandling i tre steg

  1. Krav och motivering
    Välj ut vilka krav du ska ställa.
  2. Krav och verifikationer
    Ställ krav, be om verifikationer och kontreollera offerterna.
  3. Följ upp kraven
    Boka in uppföljningsmöten tidigt och återkommande.
Hitta på sidan