Hoppa till huvudinnehållet
Tekniska problem med nyhetsbrev och mejlskolor

Just nu går det inte att anmäla sig till våra nyhetsbrev och mejlskolor. Vi jobbar med att lösa problemet.

Vilken städning vill ni ha?

Städvänlighetskollen

Det är skillnad på att städa stora tomma rum och små rum med mycket inredning. För att en upphandling ska ge bra resultat är det därför viktigt att ta fram ett underlag som både beskriver städområdet och andra krav som ni har. Använd gärna underlaget Uppgifter om städområdet som underlag för att översiktligt beskriva förutsättningarna för städning hos er. Använd gärna också Städvänlighetskollen som stöd. Städvänlighetskollen hjälper er att undersöka vad ni kan göra för att underlätta städningen hos er. Enklare städning blir ju också billigare.

Städvänlighetskollen

Uppgifter om städomradet

Städning med rätt frekvens

Det är vanligt med synpunkter på städningens kvalitet liksom diskussioner om vad som är rätt kvalitet, vilken kvalitet kunden har beställt och betalar för. Inför upphandling av städtjänster behöver man tänka igenom:

  • Hur ofta behöver lokalerna städas? Vissa utrymmen behöver kanske städas oftare och andra mer sällan. Om det är något ni själva inte kan bedöma – prata med städentreprenörerna om vilken frekvens de tycker är lämplig.
  • Hur viktigt är priset på städningen, jämfört med den kvalitet ni vill ha? Ibland är anbud låga, för att städningen görs med låg frekvens. Ibland är det skillnad på vad som ingår i anbuden. Det som först verkar billigt kan i slutänden i stället bli dyrt, om man måste köpa tilläggstjänster eller öka städfrekvensen för att bli nöjd. Var därför noga med att kontrollera vad som ingår i anbuden och vilken städfrekvens/kvalitet de erbjuder.

Hur vill ni styra städningens kvalitet?

Det finns olika sätt att styra städkvaliteten:

  • städning enligt arbetsspecifikation
  • städning efter behov
  • städning enligt nordisk städstandard.

Det finns för- och nackdelar med alla dessa metoder.

En arbetsspecifikation beskriver i detalj vad som ska städas och hur. Den kan vara ett bra underlag, men ibland kan man också behöva avvika ifrån den, till exempel om ett rum inte blivit använt på en vecka. Omvänt kan det krävas extra städning exempelvis vintertid när det är mycket slask och snö. Därför kan det ibland vara motiverat att avvika från arbetsspecifikationen och i stället låta omständigheterna avgöra när det krävs mer eller mindre städning.

Behovsanpassad städning innebär att städaren anpassar städinsatsen efter det aktuella behovet. Behovsanpassad städning förutsätter kompetenta städare, som kan bedöma städbehov och anpassa arbetsinsatsen. Ofta finns en arbetsspecifikation som grund för ett behovsanpassat uppdrag, men städaren avgör själv vad och hur mycket som behöver städas. Det är också vanligt att behovsanpassad städning sker i kombination med att städentreprenören och kunden gemensamt följer upp och bedömer städkvaliteten.

Nordisk Städstandard INSTA 800 (Svensk Standard SS 627801) innebär att man specificerar kvalitetsnivå för varje lokal. Kvaliteten anges i sex nivåer, baserat på hur mycket synlig smuts som finns kvar efter städning. Upphandling enligt svensk städstandard kräver att man minst en gång i kvartalet, direkt efter städning, kontrollerar om den motsvarar beställd kvalitet. Städstandarden passar bäst för den som är beredd att lägga tid på att dels styra och kontrollera städningen dels kan/klarar av att använda städstandarden. När man väljer att upphandla städning enligt Svensk Städstandard ska man precisera hur ofta den avtalade kvalitetsnivån ska uppnås, till exempel varje dag eller varje vecka. Du kan läsa mer om Svensk Städstandard på många städföretags webbplatser eller köpa standarden från SIS Förlag.

Städning eller fastighetsservice?

Är det enbart städning ni vill upphandla? En del städföretag erbjuder bredare servicetjänster, som fastighetsservice eller så kallad ”facility management”. Exempel är städning i kombination med golvvård, fönsterputs, reception, vaktmästartjänster, lunchrums- eller fikarumsservice, frukostservice eller trädgårdsskötsel.

Det kan vara en fördel att upphandla flera tjänster från en enda leverantör. För städarna kan det i bästa fall innebära att de får mer omväxlande arbetsuppgifter, vilket sliter mindre på kroppen än ensidig städning. Diskutera gärna med städföretaget om medarbetarna kommer att växla mellan olika arbetsuppgifter (bra och flexibelt) eller om vissa enbart kommer att arbeta med städning (vilket kan bli mindre flexibelt och minskar städarnas möjligheter till variation i arbetsbelastningen).

Hitta på sidan