Hoppa till huvudinnehållet

Service-ID

Service-ID är en legitimation för servicebranschen som har tagits fram av Almega Serviceföretagen i samarbete med Skatteverket och de fackliga organisationerna för att säkerställa en seriös bransch. Målet är att det i framtiden ska ställas krav på Service-ID i alla städ- och serviceupphandlingar.

Service-ID är en viktig del i arbetet med att stärka branschen och motarbeta oseriösa aktörer. Legitimationen gör det möjligt för kunder att kontrollera att personen som utför en tjänst är anställd av ett registrerat företag som har kontrollerats enligt kraven för Service-ID.

Obligatoriskt för Auktoriserade Serviceentreprenörer

Legitimationen är obligatorisk för alla Auktoriserade Service-entreprenörer, vilket även syns på kortet i form av auktorisationsloggan. Auktorisationen utfärdas av Almega Serviceentreprenörerna och intygar bland annat att företaget har ett miljöledningssystem, att en kontroll av företagets ekonomi har gjorts samt att någon i ledande befattning har genomgått en auktorisationsutbildning.

seviceid.jpgKonceptet Service-ID kommer att utvecklas kontinuerligt. Teknologin som finns i Serivce-IDkorten gör att möjligheterna för företagen är många. Korten kan till exempel fungera som passerkort till lokaler eller förråd, till tidrapportering eller som närvaroregistrering.