Hoppa till huvudinnehållet

Så hanterar ni arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagar och regler

Det finns ett antal lagar och regler  om arbetsmiljö som städföretag behöver känna till och följa. Att tolka lagar och regler kan vara svårt och många städföretag vill gärna ha hjälp med att förstå vad de ska göra för att leva upp till kraven. 

Samarbeta inom företaget

Arbetsmiljöarbetet bygger på samarbete mellan chef, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare. Företag med fem (5) anställda eller mer ska ha ett skyddsombud.

Arbeta systematiskt

Grunden för arbetsmiljöarbetet handlar dels om att veta hur arbetsmiljön är och vilka risker som finns, dels om att vidta åtgärder som minskar riskerna. När ni vet vilka riskerna är kan ni prioritera de risker som är viktigast att åtgärda och göra en tidplan. Riskerna ska kartläggas regelbundet.

Om verksamheten förändras behöver ni göra nya riskbedömningar och bedöma om något behöver åtgärdas. Att utöka städområden kan till exempel leda till att risken för belastningsskador ökar, medan arbete med ett nytt städområde kan innebära helt nya risker att ta ställning till.

Checklistor 

Använd gärna checklistor som hjälpmedel för att kartlägga arbetsmiljön och göra en handlingsplan:

Mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Här finns mer information om arbetsmiljöarbete:

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Samarbeta med kunderna

Att städare ofta arbetar på andras arbetsplatser innebär att arbetsgivaren behöver samordna arbetsmiljöarbetet med den som bestämmer över arbetsplatsen. Som stöd till städföretag som vill föra en dialog med sina kunder om hur man bäst underlättar städningen har Allt om städ tagit fram Städvänlighetskollen, ett dokument med information om enkla åtgärder och inredningstips för att göra lokaler mer städvänliga. Städvänliga lokaler underlättar inte bara städningen, det ger dessutom kunden renare lokaler.

Hitta på sidan