Hoppa till huvudinnehållet

Omväxlande städarbete

Det är vanligt att städare har ont i nacke, axlar och skuldror. Möjligheten att växla mellan städning och andra arbetsuppgifter ökar variationen i arbetet  – vilket både kan minska risken för värk och samtidigt göra arbetet mer stimulerande.

Hur kan städarbetet utvidgas?

Företag och organisationer som har städning i egen regi kan själva ofta utforma tjänster med mer varierat innehåll. När städning görs på entreprenad beror innehållet i arbetet på vilka tjänster kunden köper. Det finns därför mycket att tjäna på att föra en bra dialog med kunder i samband med upphandling, för att diskutera bredare tjänster än enbart städning. Exempel på arbetsuppgifter som kan kombineras med städarbete:

  • Trappstädning kan kombineras med fastighetsskötsel.
  • Kontorsstädning kan kombineras med annan fastighetsservice som vaktmästare, receptionsarbete, fastighetsskötsel, posthantering, trädgårdsskötsel, eller skötsel av fikarum med service av kaffeautomater, lunchbeställningar etc.
  • Hotellstädning kan kombineras med arbete i frukostmatsalen.

Fördelar med omväxlande arbete

Både städare och städföretag tjänar på mer omväxlande arbete. När städare får mer varierad belastning på kroppen minskar risken för belastningsskador. Att arbetet dessutom blir mer omväxlande med ett utökat arbetsinnehåll upplever de flesta städare som stimulerande och positivt.

För städföretaget kan en utvidgning av städarbetet i sin tur innebära möjligheter att erbjuda kunderna nya servicetjänster, vilket kan resultera i såväl ökad omsättning som nya kunder och nya marknader.

Erfarenheter från arbetsplatser som testat kombitjänster visar att det ibland kan vara svårt (men aldrig omöjligt) att få medarbetare att acceptera förändrade arbetsuppgifter. Enklast är att introducera kombitjänster i samband med nya uppdrag. Då kan man rekrytera medarbetare som vill ha ett omväxlande arbete. Det är också viktigt att alla som får nya arbetsuppgifter får en bra introduktion och utbildning för att klara sina uppgifter.

Vem behöver omväxlande arbete?

När städare blir erbjudna andra arbetsuppgifter beror det oftast på att de fått problem med värk och smärta, som gör det svårt att fortsätta med städarbetet. Då fungerar byte av arbetsuppgifter som en rehabiliteringsåtgärd, för att städaren ska kunna fortsätta arbeta överhuvudtaget. Det är naturligtvis bra, men det är lika viktigt att även den som börjat få ont men fortfarande klarar av sitt arbete erbjuds arbetsuppgifter som minskar belastningen och därmed risken att värken förvärras. Allra bäst är förstås om alla från början har omväxlande arbetsuppgifter, även de som inte har ont.

Hitta på sidan