Hoppa till huvudinnehållet

Bygg en effektiv organisation

Hur kan man organisera städarbetet så att det blir effektivt samtidigt, som det innebär en så rimlig arbetsbelastning som möjligt för städarna?

Planera för att hantera alla situationer

Arbetsgivare och arbetsledare som kan organisera arbetet på ett bra sätt har mycket att vinna. En väl genomtänkt organisation gör det lättare att hantera situationer vid till exempel sjukdom eller om det kommer in klagomål på utfört arbete.

Exempel på situationer där risken för överbleastning ökar är:

När någon är sjuk

När en städare blir sjuk är det vanligt att personens arbetsuppgifter fördelas på arbetsplatsens övriga städare. I vissa fall är sjukfrånvaron så hög att några städare ständigt måste städa andras städområden – utöver sina egna. Eftersom risken för belastningsskador ökar när städare ofta måste städa större arbetsområden än normalt, är det viktigt att ha rutiner för vad som gäller när någon blir sjuk.

När någon måste städa efter någon annan

Om det kommer klagomål på utförd städning är det inte ovanligt att duktiga och pålitliga städare får rycka in och städa efter sina kollegor. I det läget är det viktigt att arbetsgivare och chefer vet vilka rutiner som gäller och hur man kan undvika belastningsskador.

Storstädning

Det moderna sättet att sköta storstädning är att dela upp den på mindre arbetsuppgifter som fördelas jämnt över året, som en del av det dagliga arbetet. Det gör arbetet mindre tungt. Om storstädning ändå måste göras under en begränsad tid är det viktigt att städaren inte samtidigt måste sköta sin ordinarie städning. Ett sätt att underlätta storstädning är att låta människor arbeta tillsammans.

Viktiga beslut att fatta

Som arbetsgivare eller chef är det viktigt att ha klara och tydliga rutiner för vad som gäller i dessa risksituationer. En väl genomtänkt organisation gör det lättare att hantera riskerna. Har ni fattat de viktiga beslut som krävs? Här hittar du några tips på saker som kan vara bra att tänka på när ni organiserar er verksamhet.

  • Hur täcker ni upp för sjukfrånvaro? Finns vikarier? Eller har ni timanställda som ni kan kalla in med kort varsel?
  • Hur hanterar ni den extra städning som uppstår när städare måste städa efter kollegor? Finns vikarier? Eller har ni timanställda att kalla in med kort varsel?
  • Är det vanligt med klagomål som leder till extra städning? Vad kan ni i så fall göra för att minska klagomålen?
  • Kan ni organisera om städningen vid behov? Till exempel skjuta upp viss städning någon dag för att undvika att städområdets storlek ökar?
  • Hur ser organisationen och rutinerna ut för storstädning? Planera så att arbetstiden räcker till för alla de arbetsuppgifter som ingår i storstädningen.
  • Vad säger arbetsledare till städare som ska städa större städområden än vanligt? Det är viktigt vara tydlig med att de inte förväntas städa lika noggrant som vanligt. Arbetsledaren behöver också informera om vad som ska prioriteras.
  • Ensamarbete eller samarbete? Möjligheten att arbeta tillsammans med en kollega gör ofta arbetet lättare och trevligare. Då kan man hjälpas åt med tunga moment.

Fördel flexibilitet …

Att tillåta viss flexibilitet i arbetstiden är ofta uppskattat. Många städare ser möjligheten att kunna påverka arbetstiden som en av fördelarna med städyrket.

… och tydliga rutiner för arbetstiden

För dig som arbetsgivare eller chef är det dock viktigt att ha klara och tydliga rutiner för städarnas arbetstid, så att arbetspassen inte blir för långa. Att arbeta in tid är sällan bra, eftersom långa arbetsdagar ökar risken för belastningsskador. Tala därför gärna redan vid anställningens början om vilka regler som gäller för inarbetning av tid. Det kan också vara klokt att i anställningsavtalet tydligt klargöra att extraarbete med städning utanför anställningen inte accepteras.

Hitta på sidan