Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbete med hästar

Kvinna leder häst

För den som jobbar med hästar är det viktigt att hästens närmiljö också är en bra arbetsplats. En bra arbetsmiljö leder till ökad arbetslust, högre effektivitet, friskare personal och friska hästar. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ett ständigt pågående arbete för en bättre arbetsmiljö, blir det enklare att forma en trygg och trivsam arbetsplats.

Hos Prevent finns boken Trygga hästjobb med fakta och tips om hur man kan utveckla arbetsmiljön. Arbetsgivare och arbetstagare får veta vad som gäller och guidas rätt. Det finns också en kostnadsfri checklista med frågor kring bland annat fysisk arbetsmiljö, psykosociala frågor, personalutrymmen, maskiner och säkerhet. I checklistan kan man fylla i vilka åtgärder som behövs och vem som har ansvar för varje åtgärd. Genom att gå igenom frågorna är risken mindre att man missar något viktigt. 

Schysst stall

Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen är ett initiativ från arbetsmarknadens parter (Almega, Gröna arbetsgivare och Kommunal), Prevent och Sveriges hästorganisationer. Satsningen går ut på att utbilda och informera om vad sexuella trakasserier är och hur det kan undvikas. Initiativet riktar sig speciellt till arbetsgivare, arbetstagare och naturbruksgymnasier. På sajten www.schysststall.se finns värdefulla verktyg som till exempel en webbutbildning för arbetsgivare och handledning för lärare.  

Webbutbildningen Är du säker?

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort. Den vänder sig till lantbrukare och arbetstagare i lantbruket.
Till webbutbildningen Är du säker?

ADI-broschyrer

Broschyrerna baserar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Med hjälp av illustrationer och korta förklarande texter reder Arbetsmiljöverket ut vad som gäller. Broschyrerna hittar du här. Viktiga broschyrer inom ditt område:

ADI 629 Arbeta säkert med djur
ADI 523 Att köpa maskiner
ADI 489 Att välja personligskyddsutrustning
ADI Belasta rätt – så undviker du skador
ADI 598 Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig
ADI 344 Buller och hörselskydd
ADI 278 Farlig axel
ADI 511 Stegar – råd för användning
ADI 531 Säkrare arbete med lantbruksmaskiner
ADI 460 Undvik det farliga dammet i lantbruket

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2018-09-05 Stalltjejer sparkar bakut
Publicerad 2018-06-14 Arbetsmiljö i stallet glöms bort