Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Årlig uppföljning

Alla arbetsgivare ska gå igenom arbetsmiljöarbetet varje år för att se efter om det fungerar och hur det kan förbättras. Det är alltså inte arbetsmiljön som ska granskas under den här uppföljningen, utan hur man jobbar med arbetsmiljön.

Om man ser till att dokumentera arbetsmiljöarbetet brukar det underlätta den årliga uppföljningen. Ansvaret för den årliga uppföljningen är arbetsgivarens, men i större företag kan själva genomförandet delegeras till en anställd eller en konsult. Uppföljningen bör göras i samverkan med skyddsombud. På större företag är skyddskommittén ofta involverad. Om företaget har fler än tio anställda ska uppföljningen dokumenteras.

Så gör du årlig uppföljning

Ta gärna checklistan Årlig uppföljning till hjälp för att inte missa viktiga delar. Den innehåller 20 punkter. I checklistan finns också plats för att skriva en handlingsplan med vad som ska göras, när och vem som ansvarar för det. En ifylld checklista kan också fungera som dokumentation av den årliga uppföljningen.

Checklista Årlig uppföljning

Köp boken Årlig uppföljning

För den som behöver mer kunskap om årlig uppföljning finns en en praktisk vägledning om planering och genomförande av årlig uppföljning.

Köp boken»

Fortsätt med arbetsmiljöarbetet

Har du koll på de olika delarna i arbetsmiljöarbetet? Här kan du läsa mer.

Checklistor