Ledarskap

148 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om ledarskap, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Nytt verktyg för inkluderande rekrytering

2020-09-10

Nyligen lanserades ett digitalt verktyg för arbetsgivare som vill bredda sin rekrytering med fokus på kulturell mångfald. De företag som satsar på mångfald blir mer framgångsrika, enligt Rodrigo Garay på stiftelsen Working for Change.

Det kan du lära dig av konflikterna

2020-09-09

Konflikter uppstår förr eller senare på de flesta arbetsplatser. De riskerar att leda till dålig stämning, prestationsförsämring och i värsta fall psykisk ohälsa. Men rätt hanterat kan de i stället utveckla både individ och organisation.

”Hållbarhet finns i vårt DNA”

2020-09-08

På Returpacks huvudkontor och återvinningsfabrik i Norrköping lever de som de lär. Hållbarhetsfrågor är inte enbart en del av kärnverksamheten utan också något som genomsyrar arbetsmiljöarbetet, enligt ­Ulrika Magnusson, HR-chef.

Så hjälper du din stressade kollega

2020-09-07

Har du en kollega som stressar för mycket och som du är orolig för? Tänk då på att ta upp det på ett mjukt sätt och visa omtanke istället för att skuldbelägga. Det tipset ger stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson.

Coronakrisen ur ett chefsperspektiv

2020-09-04

Att leda på distans är en av de svåraste utmaningarna för svenska chefer under coronakrisen. Samtidigt har krisen fört med sig en mer positiv syn på digital utveckling, enligt två olika undersökningar från Ledarna.

Fyra nycklar till att lyckas som chef

2020-08-28

Distansarbete ställer högre krav på chefens förmåga att planera arbetet och skapa samhörighet och mening. Rapporten Jobbhälsoindex listar fyra nyckelfaktorer för ett framgångsrikt ledarskap under de nya förutsättningarna som pandemin fört med sig.

Prisas för undervisning i arbetsmiljöfrågor

2020-08-21

För många studenter är ett intressant jobb med bra arbetsmiljö viktigare än hög lön och status, menar Jonas Borell, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola. Han har fått årets Levipris för sin förmåga att engagera ingenjörsstudenter i arbetsmiljöfrågor.

Extra utmaning att leda på distans

2020-06-05

Flexibilitet, lyhördhet och tydlig kommunikation är viktiga verktyg för att leda sitt team på distans – men även medarbetarna har en viktig roll för att distansarbetet ska lyckas.

Rättvisare med virtuell intervju

2020-06-01

Virtuella arbetsintervjuer ökar i spåren av corona. Även om det kan vara svårare att etablera personlig kontakt via skärmen blir bedömningen i många fall mer fördomsfri, enligt Claudia Ullreich Engmér,  rekryterare på TNG Group.

Introduktion i coronatider

2020-05-19

Coronapandemin innebär inte bara varsel och permitteringar. Det finns också de som börjar ett nytt jobb mitt i krisen. Hur ger man sin nya kollega en bra introduktion när många jobbar hemifrån och krishantering står högst på agendan?

Viktigt att ta hänsyn till individens behov

2020-05-04

För att lyckas med uppgiften att leda medarbetare på distans behöver chefen se individens behov snarare än gruppens.  Det säger professor Lena Zander som forskar kring samarbete på distans.

Ännu viktigare med personlig kontakt

2020-04-28

Chefens stöd, i form av regelbunden återkoppling och engagemang i varje medarbetare, är extra viktigt under coronakrisen när många jobbar på distans. Det visar en ny studie.