Ledarskap

117 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om ledarskap, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Kvinnliga chefer förväntas vattna blommor

2019-05-23

Chefer inom vård och äldreomsorg är ofta kvinnor. De har i snitt nästan dubbelt så stort personalansvar som kollegor inom mansdominerade branscher. Ofta förväntas de göra uppgifter långt från sitt kärnuppdrag – som att vattna blommor, enligt en undersökning från Ledarna.

Att leda i skakiga tider

2019-05-22

Rädsla och osäkerhet. Ingen vet vad som kommer att hända – mer än att stora förändringar är på gång. Hur behåller man peppen och leder sina medarbetare när neddragningarna och varslen står för dörren?

Ta reda på fakta istället för att gissa

2019-05-15

Gissar du dig till arbetsplatsens problem och behov eller utgår du från fakta? Rätt svar är alltför ofta: du gissar. Det hävdar stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson som i en ny bok lanserar en metod för att utveckla organisationer baserat på fakta.

Så stöttar du dina medarbetare bäst

2019-05-14

Som chef ska man vara ett stöd för sina medarbetare och fånga upp om någon har för mycket att göra. Men det kan vara en utmaning om man själv är stressad.

Bättre kristänk med reflektion

2019-04-29

Att gemensamt tänka över hur man ska agera om man drabbas av brand, terrorattack eller elavbrott i en organisation är ett bra sätt att öka krismedvetenheten. Det säger Susanne Hede som skrivit en avhandling om hur väl förberedda svenska chefer är inför kriser.

Arbetsmiljökunskap behövs i styrelser

2019-04-10

Just nu pågår en unik studie om styrelsens roll för att främja hälsa och säkerhet på företagen. Studien bygger på djupintervjuer med styrelseledamöter i 13 stora bolag.

Myt att delat ledarskap blir otydligt

2019-04-08

Delat ledarskap är avlastande, roligt och stimulerande – dessutom driver det verksamheten framåt. Det anser professor Marianne Döös som nyligen studerat delat ledarskap inom förskolan och skolan.

Caroline Farberger banar väg för andra

2019-04-03

När Icas toppchef Caroline Farberger insåg att hennes könsidentitet var kvinna var det en omvälvande insikt. Genom att öppet gått ut med att ha genomgått en könskorrigering vill hon bereda vägen för andra att leva som de är.

En av tre chefer skippar lunch med kollegor

2019-03-21

Var tredje chef väljer att hoppa över att äta lunch med kollegorna för att de har för mycket att göra på jobbet. Det visar en ny undersökning.

Säkrare byggen med bra ledarskap

2019-02-26

Platschefernas ledarskap viktig för säkerheten på byggarbetsplatser. Det påverkar arbetsplatskulturen och kan gynna eller hämma säkerheten. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Så skapar du en hälsosammare arbetsplats

2019-02-20

Sjunkande sjukfrånvaro, mindre personalomsättning och färre arbetsskador. Att satsa på ett hälsofrämjande ledarskap innebär flera vinster – för alla. Men hur går man till väga och vilka är fallgroparna?

De vann pris för hälsofrämjande ledarskap

2019-02-21

På reklambyrån The amazing society finns numera en inkluderingskommitté, där fyra anställda själva fått ansvara över en budget, drivit projekt och kommit med egna idéer om förändringar i arbetsmiljön.

Webbfråga

Blir du nervös inför en presentation du ska göra på jobbet?

  • Jag vägrar! 6%  
  • Jättenervös 30%  
  • Har vant mig 48%  
  • Älskar rampljuset 16%  
Totalt antalet röster: 250