Ledarskap

109 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om ledarskap, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

En av tre chefer skippar lunch med kollegor

2019-03-21

Var tredje chef väljer att hoppa över att äta lunch med kollegorna för att de har för mycket att göra på jobbet. Det visar en ny undersökning.

Säkrare byggen med bra ledarskap

2019-02-26

Platschefernas ledarskap viktig för säkerheten på byggarbetsplatser. Det påverkar arbetsplatskulturen och kan gynna eller hämma säkerheten. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Så skapar du en hälsosammare arbetsplats

2019-02-20

Sjunkande sjukfrånvaro, mindre personalomsättning och färre arbetsskador. Att satsa på ett hälsofrämjande ledarskap innebär flera vinster – för alla. Men hur går man till väga och vilka är fallgroparna?

De vann pris för hälsofrämjande ledarskap

2019-02-21

På reklambyrån The amazing society finns numera en inkluderingskommitté, där fyra anställda själva fått ansvara över en budget, drivit projekt och kommit med egna idéer om förändringar i arbetsmiljön.

Stor ökning av chefer som mår dåligt

2019-02-07

Antalet långtidssjukskrivna chefer har stigit brant de senaste fem åren. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar, särskilt bland kvinnor.

Viktigt att våga prata känslor på medarbetarsamtalet

2019-02-01

Åtta av tio tycker att förståelsen för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat, visar en ny undersökning. Det kan bero på att det blivit vanligare att prata med sin chef eller sina kollegor om hur man mår, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Arbetsmiljö viktigaste frågan för HR

2019-01-28

Arbetsmiljö är den fråga som svenska HR-avdelningar kommer satsa mest på 2019. Det framkommer i en ny undersökning.

"Ta vara på gnällspikarna"

2019-01-21

Som produktionschef på äggpackeriet i Skara sätter Eive Andersson alltid säkerheten högst upp på agendan. Den utgör fundamentet för allt annat arbetsmiljöarbete. Att lyssna på medarbetarna och involvera dem i förändringsarbete som rör arbetsmiljön ökar chanserna att lyckas anser han.

Rekrytera fördomsfritt

2019-01-07

Kan du vara född i fel land för att få jobbet? En ny studie visar att vissa etniska grupper diskrimineras mer än andra vid rekrytering. Men det går att rekrytera fördomsfritt - det visar forskning i psykologi.

Blandade åldrar bäst

2018-12-19

Ålder är en av de vanligaste anledningarna till att känna sig diskriminerad i arbetslivet. Chefer har en nyckelroll när det gäller att sudda ut fördomar mot äldre, anser chefsorganisationen Ledarna. 

Så leder du olika personligheter

2018-11-14

På de flesta arbetsplatser finns olika personlighetstyper. De extroverta och utåtriktade som syns och hörs – men också de mer tillbakadragna som inte tar lika mycket plats. Hur motiverar du dina anställda utefter personlighet?

Tillit viktigt på det flexibla kontoret

2018-10-12

Som chef på ett aktivitetsbaserat kontor behöver du jobba på relationerna till dina medarbetare. Du måste få medarbetarnas tillit, vara lyhörd och coachande – men kanske också göra fikastunden obligatorisk.

Webbfråga

Vad är viktigast för ett bra teamarbete?

  • Tillit till varandra 45%  
  • Positiv anda 16%  
  • Resurser 4%  
  • Tydligt uppdrag 23%  
  • Rätt personer i gruppen 12%  
Totalt antalet röster: 192