Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Stress tas på större allvar

Svenska chefer tar frågor om stress på större allvar. Men psykisk ohälsa på jobbet är fortfarande ett eftersatt område, enligt en ny stor medarbetarundersökning.

Företaget Netigate har frågat drygt 11 000 medarbetare fördelat på 93 svenska organisationer hur de ser på sin arbetssituation. Utvecklingen verkar gå åt rätt håll eftersom 58 av totalt 66 frågor i undersökningen har fått mer positiva svar än året innan.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön är det ventilationen, temperaturen på jobbet och ljudmiljön i öppna kontorslandskap som genererar mest missnöje.
Enligt undersökningen har många organisationer fortfarande stora problem med psykisk ohälsa och stress på jobbet. Positivt är dock att fler, nästan 4 av 5, upplever att deras arbetsgivare tar frågor om stress på större allvar.

"En annan fråga som visar ett högre resultat än tidigare är om medarbetarna tycker att de kan göra sin röst hörd eller inte, vilken också har en stark koppling till helhetssynen. Öppenhet är ett ledord som många eftersträvar, men som ofta är svårt att uppnå i praktiken, skriver Netigate i sin rapport."

Ledarskapet är det område som har störst påverkan på hur de anställda värderar sin arbetsplats och sin totala arbetssituation. Ledarskapet har jämfört med förra undersökningen förbättrats och svenska chefer har blivit bättre på att ge feedback, lyssna och ge tydliga mål.

Ett mindre positivt resultat är att medarbetarna inte riktigt tycker att de får den kompetensutveckling de behöver.

Ladda ner rapporten:

 

 

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Ledarskap