Hoppa till huvudinnehållet

Under vintermånaderna är det många som känner sig trötta och energilösa, en ny studie visar att unga och kvinnor är mest drabbade.

Bild: Istock

Må bra

Trötthet och låg energi vanligare bland kvinnor

Tre av tio anställda upplever brist på energi och trötthet på en nivå som gör att de inte orkar göra saker på fritiden som kan ge energi. Unga och kvinnor är mest drabbade och det finns en tydlig koppling till bristande arbetsmiljö och stress, visar en ny undersökning.

Undersökningen ”Energinivåer i arbetslivet” bygger på 22 963 hälso- och arbetsmiljöprofiler som företagshälsovårdsbolaget Falck genomfört från januari till december 2023. Den visar att närmare 30 procent av medarbetarna på Sveriges arbetsplatser upplever en nedsatt energinivå.

– Oavsett vad en individ ägnar sina dagar åt spelar energinivån en central roll för din produktivitet och prestation. Upplevelser av låg energi kan vara en tidig signal på ohälsa, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck i en kommentar.

Lägst energi hos kvinnor och unga

Fler kvinnor än män upplever nedsatt energinivå, 37,5 procent av kvinnorna mot 25 procent av männen. Det kan bero på att kvinnor ställer högre krav på sig själva, säger Åsa Miemois.

– Det finns troligen flera förklaringar där en handlar om hur stora egna krav vi lägger på oss själva och tillvaron. Hur mycket obetalt arbete vi utför både på jobbet men främst kanske utanför jobbet. Här finns ett arbete att göra för att stötta och prata om skillnader och likheter i liv och arbetsliv mellan individer.

Yngre medarbetare upplever större brist på energi än medarbetare över 30 år. De bästa energinivåerna har medarbetare över 50 år.

Trötthet och avsaknad av ork är de vanligaste symtomen på energilöshet. Totalt uppger 56 procent att de under de senaste fyra veckorna känt sig trötta en stor del av tiden.

– Risken för många som upplever energinedsättning är att vi hamnar i moment 22 där arbetet eller privatlivet tar så mycket energi så vi inte orkar göra saker som ökar vår energi.

Tidig signal på ohälsa

Undersökningen visar också att av dem som skattar sin arbetsmiljö som dålig har över 62 procent nedsatt energinivå en stor del av tiden. Av de som skattar sin arbetsmiljö som bra är det endast 25 procent som har uppgett en nedsatt energinivå en stor del av tiden. Även vad gäller stress finns en koppling till nedsatt energi.

– Här finns ett starkt incitament för arbetsgivare att jobba med sitt systematiska arbetsmiljöarbete för att främja en god arbetsmiljö. Det kan då spilla över på medarbetarnas energi vilket i sin tur ger goda prestationer tillbaka till arbetsgivaren.  

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa