Hoppa till huvudinnehållet
Två kvinnor sitter fid ett konferensbord och diskuterar

Bild: Amy Hirschi/Unsplash

Chef

Vanligare att vända sig till kvinnliga chefer med problem

Åtta av tio chefer upplever att deras arbetsmiljö är ganska bra. Men det finns stora skillnader mellan sektorer och mellan kvinnliga och manliga chefer. Det visar en ny undersökning från Ledarna om chefers sociala och organisatoriska arbetsmiljö.

Chefer inom kvinnodominerade sektorer som vård och omsorg upplever sin arbetsmiljö som sämre jämfört med chefer inom privat sektor, enligt undersökningen.

Anki Udd
Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna
Bild: Ledarna

– Att chefer i kvinnodominerade sektorer upplever sin arbetsmiljö som sämre är det som bekymrar mest. Men det är ingen nyhet. Så har det sett ut länge och det blir inte bättre, sa Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna när hon presenterade undersökningen på ett webbinarium.

Lättare att ta upp svårigheter om chefen är kvinna

Men även när man tar höjd för skillnaderna mellan sektorer kvarstår skillnaderna mellan könen. Andelen kvinnor som upplever sin arbetsmiljö som bra är lägre än andelen män oavsett sektor, enligt undersökningen.

– En faktor som spelar in är ojämställdheten i hemmet. Kvinnor tar ofta ett större ansvar för hem och familj. Men anställda ser också kvinnliga chefer som mer mottagliga för sina bekymmer. Det upplevs lättare att gå till en kvinnlig chef än en manlig och berätta om sina bekymmer. Att ta emot allt sådant är en belastning vilket man kanske inte tänker på, sa Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Nästan 40 procent av cheferna upplever att det är deras närmaste chef som företräder dem när det gäller arbetsmiljöfrågor och 25 procent av de tillfrågade cheferna pratar regelbundet om sin arbetsmiljö med sin chef.

Undersökningen visar också att endast 15 procent av cheferna uppger att skyddsombudet på arbetsplatsen företräder dem i arbetsmiljöfrågor. Det är inte så konstigt enligt Malin Cato.

– Det finns ingen tradition bland chefer att ha skyddsombud. Man ser sig som arbetsgivarens representant. Dessutom skulle det kännas konstigt att öppna upp sig för en underordnad medarbetare i ärenden som gäller arbetsgivaren.

Skyddsombud som bara företräder cheferna

Men enligt Maria Steinberg, jurist och forskare i arbetsrätt, skulle det kunna lösas genom att cheferna utser egna skyddsombud. Klart är i alla fall att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö gäller alla på arbetsplatsen – även cheferna.

Malin Catos tips för att förbättra chefernas arbetsmiljö är att se till att de inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att de som ansvarar för mellanchefernas arbetsmiljö har kompetens och tid att hantera det.

FAKTA

Siffror ur rapporten

  • 21 procent av cheferna upplever sin arbetsmiljö som mycket bra, men det finns stora skillnader mellan olika sektorer
  • Kvinnor upplever i lägre utsträckning än män sin arbetsmiljö som mycket eller ganska bra
  • 69 procent av cheferna kan påverka sin egen arbetsmiljö i mycket eller i ganska hög utsträckning
  • 25 procent av cheferna pratar regelbundet om sin arbetsmiljö med sin närmaste chef
  • 23 procent av cheferna pratar sällan eller aldrig om sin arbetsmiljö med sin närmaste chef
  • 39 procent av cheferna uppger närmaste chef som en av dem som företräder dem avseende deras arbetsmiljö
  • 15 procent av cheferna uppger skyddsombud/skyddskommitté som en aktör som företräder dem avseende deras arbetsmiljö.

Ladda ner rapporten "Chefers egen arbetsmiljö - vem företräder chefen"

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap