Hoppa till huvudinnehållet
En kvinna lutar huvudet mot tangentbordet på sin laptop.

Att vara uttråkad på jobbet handlar sällan om att man har för lite att göra , visar forskning från finska Arbetshälsoinstitutet.

Bild: Pexels/Andrea Piacquadio

Kompetens

Att ofta ha tråkigt på jobbet är en varningssignal

Att ofta känna sig uttråkad på jobbet är vanligt. Det får konsekvenser för både hälsa och motivation. Men uttråkningen beror sällan på att du har för lite att göra. Ny forskning visar att du snarare gör fel saker.

Enligt en ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet och Emlyon business school och ligger överdriven byråkrati, oklara arbetsroller och så kallade illegitima arbetsuppgifter – arbetsuppgifter som är onödiga eller som någon annan borde utföra – bakom långvarig uttråkning på jobbet.

Det kan exempelvis handla om att du som chef tvingas jaga vikarier eller se till att det kokas kaffe till personalmötet. Eller om föråldrad teknik och onödig dokumentation.

Att vara uttråkad på jobbet handlar sällan, enligt forskarna, om att man har för lite att göra eller saknar utmaningar.

Hade onödiga och ovidkommande arbetsuppgifter

I studien på över 2 700 anställda i Finland och Storbritannien var nästan varannan deltagare ofta uttråkad på jobbet. Dessutom var de det under lång tid.

– Det var förvånande att tristessen var så stabil över tid. De som var regelbundet uttråkade när vi inledde studien var det även arton månader senare. Det visar att det inte är ett problem som försvinner av sig självt, som en del kanske tror, säger Lotta Harju, biträdande professor vid franska Emlyon Business School och ansvarig forskare bakom studien.

Forskarna kopplade deltagarnas känsla av leda till olika stressorer. De såg då att uttråkade deltagare ofta hade onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter. De kämpade med byråkrati, osmidiga regelverk och rollkonflikter. Det handlade sällan om att de var understimulerade eller hade för lite att göra.

Får konsekvenser för motivation och hälsa

Forskarna såg också att ihållande uttråkning på jobbet på grund av arbetshinder och illegitima arbetsuppgifter hängde ihop med frustration och upprördhet. Det gjorde däremot inte uttråkning på grund av låg arbetsbelastning och låga krav.

Forskning har tidigare kopplat långvarig uttråkning på arbetet till utbrändhet, så kallad bore out. Men det kan också få andra konsekvenser för hälsan. Enligt den finska forskargruppen hänger ihållande leda på jobbet samman med minskad hjärtfrekvensvariation – en hälsomarkör som visar på ökad risk för hjärtkärlsjukdom. 

Handlar inte om arbetsbelastningen

Illegitima arbetsuppgifter är negativa för arbetsmotivationen och synen på den egna yrkesrollen.

– När man måste göra sådant som inte överensstämmer med ens värderingar och mål med arbetet påverkas både yrkesidentiteten och motivationen, konstaterar Lotta Harju.

Enligt de finska forskarna är ihållande uttråkning en fråga om vad man gör på jobbet snarare än hur mycket man arbetar. Det innebär att problemet bör angripas på ett annat sätt än genom ökad arbetsbelastning och stimulans. 

– Man kanske tror att det bara handlar om att personen tillfälligt har för lite att göra. Men det handlar om hur arbetet är organiserat. De anställda själva kan göra väldigt lite åt att de blir uttråkade, säger Lotta Harju.

TIPS TILL CHEFER

Så undviker du att medarbetare blir uttråkade

  • Se uttråkning som ett problem. Det kan vara ett lika stort problem som exempelvis utbrändhet. Ta upp det i medarbetarsamtal.
  • Försök att få ett klimat på arbetsplatsen där det är okej att tala om uttråkning. Ämnet är tabubelagt och få vill berätta att de känner sig uttråkade på jobbet. Många tror felaktigt att uttråkning handlar om lathet eller otacksamhet.
  • Peka på det värde för andra som den anställdes arbete har. För kollegor, för samhället och för kunder.
  • Det handlar inte om att allt ska vara roligt hela tiden. De flesta accepterar exempelvis en del monotona arbetsuppgifter. Det viktiga är att det finns möjlighet till lärande och utveckling i arbetet.

Källa: Lotta Harju, forskare i arbets- och organisationspsykologi

bild på Mikael Nyhaga

Mikael Nyhaga

Mer om Kompetens

Senaste om Forskning