Hoppa till huvudinnehållet
En kvinnlig omsorgspersonal med en cykel

Omsorgspersonal som cyklar mellan brukare cyklar ofta utan hjälm och på dåligt underhållna cyklar och cyklar i fel storlek, enligt en ny studie av trafiksäkerheten vid arbetsresor.

Bild: Istock

Arbetsolyckor och arbetsskador

Dålig säkerhet vid cykelresor i tjänsten

Hantverkare och hemtjänstpersonal gör dagligen resor i tjänsten men omfattas inte av det regelverk som gäller för yrkesförare. En unik studie av trafiksäkerheten för dessa grupper visar på allvarliga brister.

Fakta om studien:

Totalt ingår över 2 000 personer i studien som är gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut med finansiering från Afa Försäkring. Ladda ner rapporten:

– Tidigare forskning kring trafiksäkerhet i arbetslivet har varit väldigt fokuserad på yrkesförare som kör buss och lastbil. Men det finns ju en mängd andra yrkesgrupper som kör jättemycket i sitt jobb. Detta är den första studie som vi känner till där man tittat på andra yrkesgrupper, sa Anna Anlund, forskningschef på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, när hon presenterade studien på ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring.

I studien har hantverkare och omsorgspersonal (hemtjänst och hemsjukvård) fått svara på en enkät samt djupintervjuats om trafiksäkerhet. De har även fått en gps-sändare monterade på sina fordon för att forskarna skulle kunna se var, när och hur de körde. Att undersöka just dessa två yrkesgrupper var ett medvetet val eftersom de kör mycket i jobbet samtidigt som forskarna ville jämföra ett mansdominerat yrke med ett kvinnodominerat yrke. 

Studien visar att hantverkare uteslutande kör bil medan omsorgspersonal både cyklar och kör bil i tjänsten. Hantverkare gör färre arbetsresor per dag jämfört med omsorgspersonalen, men hantverkare kör längre sträckor per resa.

Cykelolyckor är mycket vanligt bland omsorgspersonal. Hela 38 procent hade varit med om en olycka och den vanligaste orsaken var halka. Många cyklar saknar dubbdäck eller är inte är servade och säkra. Det är också vanligt att cykla på en för stor cykel eller på en elcykel utan batteri.

– Vi blev jätteförvånade att det var så många som sa att de kör elcykel utan batteri. Det beror på att de inte kan lämna batteriet på cykeln och det blir jobbigt att släpa batteriet till brukarna eller så är det ingen som laddat batteriet. Så då cyklar de på de här tunga elcyklarna utan batteri. Det behövs ett system för laddning, sa Karin Brodin, docent i biomekanik och en annan av forskarna bakom studien.

Studien visade också att det är mer regel än undantag att personalen cyklar utan hjälm. Endast 30 procent uppgav att de ganska ofta eller ofta använder hjälm.

– Arbetsgivaren erbjuder lånehjälmar men man vill ha sin egen. Man kan jämföra med annan skyddsutrustning. Vem vill dela skyddsskor med någon annan?

Bristande säkerhet när det gäller lastning av maskiner och verktyg är vanligt bland hantverkare, enligt studien. 64 procent av hantverkarnas bilar hade möjlighet till säker förankring, men i flertalet bilar fanns ändå lösa föremål som skulle kunna innebära en fara vid en krock.

– Det värsta exemplet vi såg var en bil där en truck stod osäkrad i bakluckan. Då är det inte mycket man kan göra vid en krock

Om hantverkarna själva äger sin bil är de bättre på att lasta säkert eftersom de då har bättre överblick av vad som finns i bilen, enligt studien.

Omsorgspersonal har också last med sig ibland. Det kan exempelvis vara rullatorer, toalettstolar och droppställningar. Men lastsäkring glöms ofta bort, enligt studien. Hela 43 procent uppgav att de ibland har mer packning på cykeln än de klarar av.

– Omsorgspersonal transporterar också grejer men de tänker inte på det. Det måste finnas ett säkert sätt att transportera sakerna, sa Karin Brodin.

Av djupintervjuerna framkom att omsorgspersonalen betydligt oftare är stressade och känner sig trötta när de kör. 41 procent av omsorgspersonalen uppgav att de kör för fort för att hinna med sitt arbete. Motsvarande siffra för hantverkarna var 13 procent.

Dessutom är det dubbelt så vanligt bland omsorgspersonal jämfört med hantverkare att sova dåligt. Hela 37 procent av omsorgspersonalen uppgav att de får otillräckligt med sömn.

– Vi frågade både hantverkare och omsorgspersonal om de behövde anstränga sig för att inte somna när de kör bil och det var betydligt fler inom omsorg som sa att de behövde det. 15 procent av omsorgspersonalen har fått kämpa för att hålla sig vakna minst 2-4 gånger den senaste månaden. Det sticker ut.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Forskning