Hoppa till huvudinnehållet
Porträtt av Viktoria Rubin med ett grönt landskap och en sjö i bakgrunden.
Kompetens

Nätverkande kan vara lika bra som konsulter

Innovation och utvecklingsarbete måste inte nödvändigtvis innebära stora kostnader i form av konsultarvoden. Att bilda nätverk och dela erfarenheter med andra företag kan räcka långt, enligt forskaren Viktoria Rubin.

Man behöver inte gå över ån efter vatten när det är dags för nya angreppssätt på gamla problem på en arbetsplats. Att ta del av andras kunskap och erfarenheter och använda i den egna organisationen är ett sätt, enligt Viktoria Rubin, forskare i organisationspedagogik vid Stockholms universitet. Det kan ge både nya infallsvinklar, lösningar på problem och ett effektivare arbete.

–  Det vanligaste sättet för att lösa problem är att antingen anställa folk som kommer in med nya perspektiv utifrån. Eller så hyr man in en konsult under en viss period. Men man kan också få nya infallsvinklar genom att skapa nätverk och samverka med de som jobbar i andra organisationer, säger Viktoria Rubin.

Hon menar att nätverkandet inte behöver vara särskilt märkvärdigt utan bygger på nyfikenhet. Att fråga andra ”hur gör ni hos er?”. Frågan kan ställas till de som jobbar på arbetsplatser i samma bransch eller till de som jobbar i en helt annan bransch som faktiskt redan knäckt lösningen på samma problem.

Våga fråga för att öka kompetensen

– En väg kan vara att slänga ut en fråga på LinkedIn eller att passa på att fråga när man hör grannen berätta något om sitt jobb som kan vara intressant för den egna verksamheten. Det handlar om att våga fråga för att föra in ny kunskap i organisationen. Samtidigt ökar det också den egna kompetensen.

Viktoria Rubin säger att det är ett tankesätt som behöver genomsyra hela organisationen och vara väl förankrat. För om man ber medarbetare vara nyfikna är det av stor vikt att det också finns någon som nyfiket väntar på hur det gick och tar emot och lyssnar på det man säger. Helt enkelt en tydlig struktur i det dagliga arbetet för att ta hand om kunskapen.

– Visst behöver man avsätta en del tid för det, men det handlar också om en vilja, inställning och kultur. När man bygger nätverk blir det dessutom en långsiktig omvärldsbevakning.

Kan du ge ett konkret exempel på hur det kan gå till?

– Man kan till exempel börja med att var och en i arbetsgruppen får i uppgift till nästa möte att prata med någon på en annan avdelning eller i en annan organisation om hur de löser ett visst problem. Det är också ett sätt att identifiera verksamheter som liknar den egna verksamheten.

Genom att vara nyfiken och bilda nätverk med andra går det lättare att se nya möjligheter. Det gör i sin tur att både medarbetare och organisationen mer handlingskraftig, enligt Viktoria Rubin.

­– Det är ett roligt och kostnadseffektivt sätt att låna idéer, få inspiration och att lära av andras misstag, säger Viktoria Rubin vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö