Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Planering av familjelivet stressar kvinnor

Kvinnor i åldern 30–45 år med barn hemma tar störst ansvar för det så kallade tredje skiftet – planering och organisering av familjelivet, visar en studie. Det minskar möjligheten till återhämtning och ökar risken för psykisk ohälsa.

Medan det första och andra skiftet handlar om lönearbete respektive obetalt hemarbete omfattar det tredje skiftet planering och organisering av allt som rör hemsfären, som barnens skol- och fritidsaktiviteter, klädinköp och tandläkartider.

Foto: privat

– I den studie som vi har gjort är det utmärkande bara kvinnor som har ansvar för planering och organisering av hemarbetet och aktiviteter som är kopplade till det, säger Ulf Ericsson, biträdande professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad. 

Han har tillsammans med tre forskarkollegor undersökt hur anställda på ett stort försäkringsbolag förhåller sig till tredje skiftet. Studien omfattar bland annat dagboksanteckningar och gruppintervjuer med kvinnor i åldern 30–45 år med hemmavarande barn.

En kvinna berättar hur hon för att få lite återhämtning går upp klockan fem på morgonen och springer en halvtimme på löpbandet innan hon väcker barnen, gör i ordning frukost och kör till jobbet.

– Det var flertalet av deltagarna i studien som hade ett väldigt intensivt arbete med begränsade återhämtningsmöjligheter på arbetsplatsen. För den här gruppen fanns ingen återhämtning under hela dygnet.

Flera av kvinnorna fungerade som en slags projektledare i familjen och kunde oroa sig för hemmet när de var på jobbet, men också för jobbet när de var hemma.

– Däremot är de överens om att i själva utförandet av hemarbetet är det ganska jämställt, till exempel när det gäller att hämta och lämna barnen, handla och städa. Men själva ansvaret för att planera och organisera så att det faktiskt utfördes och synkades var kvinnornas, säger Ulf Ericsson.

Brist på återhämtning är en vanlig orsak till stressrelaterad psykisk ohälsa. Enligt Försäkringskassan är ökningen av sjukskrivningar för psykiska diagnoser störst bland kvinnor i åldern 35–45 år.

Arbetsgivare kan underlätta återhämtningen för sina medarbetare, bland annat genom att i högre grad låta dem styra över sitt arbete, sin arbetstakt och sina arbetstider.

– Man behöver förhålla sig till att under ett arbetsliv befinner vi oss i olika livssituationer. Den dialogen måste man ha, säger Ulf Ericsson.

Han och hans forskarkollegor har för avsikt att fördjupa studien och i nästa steg studera hur män förhåller sig till tredje skiftet.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Jämställdhet

Senaste om Forskning