Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Sveriges chefer bättre på jämställdhet

Allt fler chefer i Sverige tar ansvar för jämställdhet på arbetsplatsen, visar årets Jämställdhetsbarometer från fackförbundet Ledarna. Sju av tio chefer säger att de jobbar för ökad jämställdhet. 2011 var den siffran fyra av tio. Vad beror förändringen på?

Andreas Miller
Bild: Ledarna

– Vi tolkar det som att jämställdhet alltid varit en central fråga på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt har insikten vuxit om positiva effekter av ett medvetet jämställdhetsarbete. Det har succesivt blivit en mer integrerad del av chefens ansvar och vardag, säger Andreas Miller som är förbundsordförande för Ledarna.

Även om han säger att vi är långt ifrån i mål vad det gäller jämställdheten på svensk arbetsmarknad så visar årets Jämställdhetsbarometer på en positiv trend på flera områden.

Som att fler chefer än tidigare tillämpar kompetensbaserad såväl som jämställd rekrytering. 80 procent av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering, en ökning med 3 procent sedan 2021. Jämställd rekrytering har ökat från 65 till 68 procent samma period.

Även lönesättningen har förändrats, i årets undersökning svarade 68 procent att de har en jämställd lönesättning, 2021 var den siffran 65 procent. Och arbetsgivaren uppmuntrar fler att ta ut sin föräldraledighet, från 69 procent 2021 till 73 procent i dag.

– Det är bra. Ledarna förespråkar en föräldraförsäkring som delas lika mellan vårdnadshavarna. Ett jämnare uttag mellan kvinnor och män är viktigt för ett mer jämställt arbetsliv och kvinnors möjlighet till karriär och löneutveckling.

Han säger att det inte går att se i Jämställdhetsbarometern i vilka branscher de största förändringarna skett. Men de har noterat vissa variationer mellan privat och offentlig sektor. Till exempel får chefer inom offentlig sektor oftare utbildning i jämställdhetsfrågor.

Andreas Miller tycker att det är glädjande att Sveriges chefer i hög grad bidrar till ett mer jämställt samhälle. Varken näringsliv, offentlig eller idéburen sektor har råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen.

Vad behöver chefer för stöd för att bli ännu bättre på jämställdhet?

– De behöver kunskap för att kunna rekrytera, befordra, utveckla och sätta löner jämställt. En jämn könsfördelning bland chefer höjer den generella kompetensen och belyser ojämnställda strukturer. Därför bör vi stärka och främja jämställdhetsutvecklingen på toppnivå. Jämställdhet är en grundläggande rättighet, det är vitalt att erbjuda lika chanser och rättigheter för alla, oberoende av kön, säger Andreas Miller.

FAKTA

Så säger cheferna om sitt jämställdhetsarbete

  • 73 procent upplever att kulturen är jämställd och inkluderande
  • 68 procent upplever att jämställd lönesättning tillämpas
  • 67 procent upplever att man har en jämställd rekrytering
  • 73 procent av cheferna ser jämställdhet som ett personligt ansvar som de arbetar med i vardagen
  • 80 procent av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering
     

Källa: Ledarnas Jämställdhetbarometer 2023

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Jämställdhet

Senaste om Ledarskap