Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Sex vid personlig assistans tabu

Kan personer med funktionsnedsättning få hjälp av sina personliga assistenter för att ha sex? Forskaren Julia Bahner konstaterar att reglerna är oklara och frågan fortfarande är tabu.

I sin avhandling "Så nära får ingen gå? En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans" har socionomen Julia Bahner intervjuat personliga assistenter, chefer och personer som använder assistans.

– Det är fortfarande väldigt tabu att prata om det här, både i funktionshinderrörelsen och bland personal och chefer. Det förvånade mig, eftersom sex finns överallt i vårt samhälle i dag, säger hon.

Området berörs av flera lagstiftningar, både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Arbetsmiljölagen, som värnar den anställdes arbetsmiljö. Men även om LSS säger att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva vanliga liv så säger den ingenting om hur brukares sexuella behov ska kunna tillmötesgås. Inte heller Socialstyrelsen har några riktlinjer kring vad en assistent kan göra och vad en assistentanvändare kan begära.Foto: Göteborgs universitet

– Det gör att osäkerheten om vad som gäller är stor, både bland brukare, assistenter och chefer.

Enligt Julia Bahner handlar frågan både om att assistenter behöver bemöta brukaren utifrån förståelsen om att sexualitet inte är något konstigt, men också om att möjliggöra för personen att själv utföra sin sexuella aktivitet.

– Att kanske hålla sig undan när ett par har sex, eller att hjälpa till att förbereda genom att ta fram hjälpmedel eller preventivmedel. Eller att hjälpa ett par med positioner eller lägga en person i en viss ställning. Men det är viktigt man pratar om det på förhand, och att göra det extremt konkret, som en handlingsplan som ska följas, steg för steg. Då vet man att ingen går över någon gräns.

Men de personliga assistenter som Julia Bahner intervjuat i sin avhandling har mycket olika syn på sin yrkesroll i relation till brukarens sexualitet. Vissa vill inte ens vara i lägenheten om brukaren har sex.

– Det beror nog väldigt mycket på hur trygg man är i sin yrkesroll. Det svåra i assistans är att det kan bli väldigt intimt, speciellt om man jobbat länge hos någon. Men det blir inte lättare om man tiger om frågan. Och hur ska en brukare som har assistans dygnet runt göra? säger hon.

Enligt Julia Bahner är det viktigaste att frågorna börjar diskuteras.

– Jag har mött både chefer och assistenter som säger att de aldrig tänkt på att brukaren har en sexualitet. Så jag hoppas arbetsgivare lyfter frågan.

I Danmark har Socialstyrelsen gett ut en vägledning i ämnet och Malmö stad har gjort samma sak. Även Unga Rörelsehindrade har gett ut en handbok.

– Jag välkomnar vägledningar, som också avlivar myter, för det handlar inte om sexköp. Kanske behövs inte en ny lagstiftning, utan snarare en breddning av innehållet i LSS, säger hon.

Läs avhandlingen "Så nära får ingen gå"

 

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Forskning