Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Arbetsmiljö inom anläggning

Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget. Här får du hjälp att komma igång.

För dig som chef

Här hittar du en checklista och handlingsplan som är till bra hjälp när arbetsmiljön och säkerheten ska undersökas. Titta också på exemplet på handlingsplan där du kan skriva upp det som behöver förbättras. Se till att arbetsgivare och anställda arbetar med förbättringarna tillsammans.

För dig som anställd

Som anställd är du skyldig att följa lagar och regler och att bidra till en säker arbetsplats. För din egen och andras säkerhet har vi tagit fram en enkel lista som du kan använda dig av när du jobbar på ett nytt ställe och snabbt behöver få koll på säkerheten.

Ansvar för arbetsmiljön

De flesta i anläggningsbranschen jobbar ute på uppdrag hos ett annat företag än de är anställda av. Det är alltid den egna arbetsgivaren som har ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Om arbetet sker ute hos ett annat företag finns det dessutom ett ansvar hos den samordningsansvariga eller BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet). Alla arbetsgivare som har anställda på arbetsplatsen ska lämna in riskbedömningar till den samordningsansvarige. Alla som jobbar på arbetsplatsen ska följa de regler som samordnaren meddelar.

Gravida, ammande och menstruerande 

För att vi ska må bra på jobbet behöver arbetsmiljön anpassas till alla, oavsett kön. Prevent har tagit fram en skrift, checklistor, filmer och diskussionsfrågor som är till hjälp i arbetet med att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö för gravida, ammande och menstruerande arbetstagare. 

Till sidan Mens, gravida och ammande 

Asbest

Även om asbest är förbjudet finns risk att komma i kontakt med det vid arbeten i äldre byggnader. Därför har vi tagit fram filmer, en checklista och annat informationsmaterial som hjälp för att förebygga kontakt med asbest på jobbet.

Till sidan om asbest

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.