Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom anläggning

Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget. Här får du hjälp att komma igång.

För dig som chef

Här hittar du en checklista och handlingsplan som är till bra hjälp när arbetsmiljön och säkerheten ska undersökas. Titta också på exemplet på handlingsplan där du kan skriva upp det som behöver förbättras. Se till att arbetsgivare och anställda arbetar med förbättringarna tillsammans.

För dig som anställd

Som anställd är du skyldig att följa lagar och regler och att bidra till en säker arbetsplats. För din egen och andras säkerhet har vi tagit fram en enkel lista som du kan använda dig av när du jobbar på ett nytt ställe och snabbt behöver få koll på säkerheten.

Ansvar för arbetsmiljön

De flesta i anläggningsbranschen jobbar ute på uppdrag hos ett annat företag än de är anställda av. Det är alltid den egna arbetsgivaren som har ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Om arbetet sker ute hos ett annat företag finns det dessutom ett ansvar hos den samordningsansvariga eller BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet). Alla arbetsgivare som har anställda på arbetsplatsen ska lämna in riskbedömningar till den samordningsansvarige. Alla som jobbar på arbetsplatsen ska följa de regler som samordnaren meddelar.

Säkerhet för anläggningsmaskinförare

Filmen Lås säkert – det kan gälla livet innehåller enkla tips för att låsa de redskap man använder på ett säkert sätt. Filmen kan även användas som diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar eller för nyanställda.

Till filmen Lås säkert – det kan gälla livet

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.