Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

3. Följ upp era krav vid återkommande möten

När ni valt entreprenör och entreprenaden trätt i kraft bör ni följa upp att det som ni krävt och som städföretaget utlovat i sitt anbud också fungerar i praktiken. Det är bra att redan i förfrågningsunderlaget vara tydlig med hur ni kommer att hantera uppföljning. Då minskar ni risken att få anbud som ser bra ut på papperet, men som inte fungerar i verkligheten.

Det är lämpligt att genomföra uppföljning av ställda krav i samband med städmöten. Börja gärna med städmöten tätt inpå att entreprenaden påbörjats och fortsätt sedan regelbundet under hela kontraktstiden – helst minst en gång per halvår. Kontrollera att entreprenören lever upp till de krav och villkor som gäller enligt kontraktet, under hela kontraktstiden.

Använd gärna checklistan Uppföljning av krav som underlag för städmötet. Checklistan kan också vara ett bra stöd när du vill koncentrera städmötena till frågor som du själv har svårt att kontrollera eller om du misstänker att något inte hanteras som avtalat.