Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

1. Välj vilka krav ni vill ställa

Börja med att tänka igenom vad som är viktigt för er. Till er hjälp finns en lista med rekommenderade krav att utgå ifrån. Ladda ner den och läs motiveringarna som är kopplade till de olika kraven, de hjälper er att förstå varför ni ska (eller inte ska) ställa vissa krav.

Listan gör det lätt för er att tydligt formulera de krav ni ställer på entreprenören – som att

  • städtjänsten är ”vit” och inte innehåller några former av skattefusk eller oetiska arbetsvillkor (exempelvis utnyttjande av papperslösa invandrare)
  • städarna är kompetenta (har de kunskaper som krävs för att göra ett bra jobb)
  • de använder moderna arbetsmetoder och redskap.

Gör en sammanställning av era krav och låt dem ingå i ert förfrågningsunderlag till de städentreprenörer som vill lämna anbud. Det är bra att tydligt visa att det inte bara är priset som styr ert val av leverantör utan att ni också väger in annat, som kvalitet och arbetsvillkor.