Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Måleribranschen

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har tillsammans med Prevent tagit fram en ny grundutbildning och en vidareutbildning för de som arbetar inom måleri. Checklistor och informationsfilmer är andra nyheter.

Läs mer om måleribranschen

Hur jobbar man bäst med frågor om arbetsbelastning, trivsel, mobbning och konflikter? Utbildningen OSA i praktiken är en praktiskt inriktad heldag med tips och verktyg för att jobba med frågorna på ett konstruktivt sätt i vardagen.

Läs mer om utbildningen

mejlskolan

Vill du veta mer om hur man planerar en bra introduktion på arbetsplatsen? Anmäl dig till mejlskolan om introduktion, så får du fakta och användbara tips direkt till din mejl! Mejlskolan består av tre mejl och är kostnadsfri.

Anmäl dig här

Arbetsmiljö för HVB

Hot och våld är vardag för många som jobbar på hvb-hem och lss-boenden. Därför gör Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av verksamheterna. Hittills är situationen värre än de befarade. Prevent har ett enkelt material för att komma igång med arbetsmiljöarbetet på HVB. Det tar bland annat upp hur man kan jobba förebyggande mot hot och våld. 

Till verktyget

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Brandsäkra på jobbet Bild: Christina Drejenstam Johansen
Arbetsliv

Vad som riskerar att utlösa en brand på jobbet ser väldigt olika ut beroende på vad det är för arbetsplats. Därför är det viktigt att ta reda på vilka risker som finns hos er samt utbilda personalen i allt från hur man förebygger bränder till utrymning och släckning.

Arbetsliv

Varje år skadas cirka 5 000 personer i Sverige av hot- och våldsincidenter på jobbet. Kvinnor som jobbar inom vård, skola och omsorg hör till de mest drabbade och allt fler unga utsätts. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Förebygg sexuella trakasserier – Nytt verktyg!