Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Vård och omsorg

Här finns checklistor för att undersöka arbetsmiljön i vård- och omsorgssektorn. Du hittar också utbildningsmaterial för HVB och öppenvården samt en webbutbildning för personliga assistenter,

Tandläkare

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Arbetsmiljö i privata vården

Arbetsmiljö i privata vården

Arbetsmiljö för privat öppenvård är ett kostnadsfritt utbildningsmaterial som kan användas vid utbildningsträffar inom privat öppenvård.

Trygg assistent

Trygg assistent

I webbutbildningen får du lära dig om arbetsmiljö för personliga assistenter. Den består av sex kapitel som belyser olika delar av arbetsmiljön, hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

 Arbetsmiljö för HVB

Arbetsmiljö för HVB

Med hjälp av utbildningsmaterialet Arbetsmiljö för HVB kan du hålla nio kortare utbildningsträffar om arbetsmiljö inom HVB-verksamhet.

Till materialet för HVB

Kostnadsfritt

Förflytta personer

Personförflyttningar kan handla om att hjälpa en person från sängen till rullstolen. Här finns information om hur man kan göra för att undvika olyckor och belastningsbesvär.

Förflytta personer

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Smitta

Personlig assistans

HVB

Privata vården

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.