Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

1st produkter
Inför rätt IT
Webbverktyg

Inför rätt IT

Inför rätt IT innehåller tips och checklistor för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system eller förbättra befintliga IT-system ur ett arbetsmiljöperspektiv.

  • IT och arbetsmiljö
  • tips
  • kostnadsfri