Hoppa till huvudinnehållet
En man med en lövblåsare på ryggen blåser bort höstlöv.

Lövblåsare är effektiva redskap för städning utomhus, men få känner till riskerna med maskinen.

Bild: Istock

Arbetssjukdomar

Många risker vid lövblåsning

Många fastighetsbolag använder lövblåsare för att få bort grus, damm och löv. Men användningen är inte riskfri. Arbetsmiljöverket varnar för buller, vibrationer och risken att andas in stendamm som kan orsaka allvarlig lungsjukdom.

Med vårens ankomst och töande mark blir det dags att städa gårdar och uppfarter, och lövblåsarna tas fram för att göra jobbet. De är effektiva redskap för städning utomhus, men få känner till riskerna med maskinen. 

Arbetsmiljöverket varnar för såväl buller som att föremål kan blåsa in i ögonen, men ännu allvarligare är risken att andas in stendamm.

Kjell Holmberg
Kjell Holmberg är handläggare på Arbetsmiljöverket.
Bild: Privat

– Exponering för buller, damm och vibrationer är några av de tydligaste riskerna vid användning av lövblåsare. Inandning av kvartspartiklar kan orsaka lungskador, vibrationer i händer och armar kan leda till bestående nervskador och vita fingrar, och högt buller kan skada hörseln, säger Kjell Holmberg, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Undersök risker

Han understryker att det är arbetsgivarens ansvar att noggrant undersöka och bedöma de risker som är förknippade med arbetet.

– Arbetsgivaren måste säkerställa att arbetstagarna är väl informerade om hälsoriskerna och skyddsåtgärderna, samt förstå vad detta innebär för dem själva. För att förebygga riskerna ska arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken att exempelvis utsättas för damm och avgöra vilket åtgärdsbehov som finns innan arbetet påbörjas.

Mycket höga ljudnivåer

När det gäller buller är Kjell Holmbergs råd att överväga tystare utrustning, begränsa exponeringstiden och använda hörselskydd.

– Jag har sett exempel där arbetet med lövblåsare innebär 100 dB(A) vid örat. Då är hörselskydd nödvändiga, men andra tekniska och organisatoriska åtgärder bör också övervägas.

För att minska vibrationer bör man välja utrustning som vibrerar mindre, som batteridrivna lövblåsare, och bara använda dem korta stunder åt gången.

– Och när det gäller damm är val och användning av rätt andningsskydd, med filter klass P3, extra viktigt för att skydda de som jobbar, avslutar Kjell Holmberg.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Mer om arbetsmiljö