Hoppa till huvudinnehållet

Vi firar världsdagen för arbetsmiljö

Den 28 april är det Världsdagen för arbetsmiljö. Det är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO, som varje år uppmärksammar det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Världskarta

Temat för världsdagen 2024 är klimatförändringarnas påverkan på arbetsmiljön, till exempel extrema väderhändelser, extremvärme, ultraviolett strålning och luftföroreningar.

Hos Prevent finns en webbsida med tips och råd om hur man kan hantera stark värme både vid inomhus- och utomhusarbete.

Varma dagar på jobbet

Stöd för en säker och hälsosam arbetsmiljö

Vi erbjuder stöd i företagens arbetsmiljöarbete, framtaget i samarbete med arbetsmarknadens parter. Syftet är att hjälpa chefer och skyddsombud att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Här är ett urval av våra senaste lanseringar.

OSA Introduktion, en kostnadsfri utbildning på webben

Verktyg för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Medarbetarenkät om OSA, kostnadsfri

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, utbildning två dagar

Webbinarier om arbetsmiljö

Jobbfika – en podd med samtal om arbetsmiljö

Jobba med arbetsmiljön

Här finns stöd för det systematiska arbetsmiljöarbete som ska finnas på alla arbetsplatser.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Riskbedömning

Checklistor

Utbildningar om arbetsmiljö

Externa länkar

ILO

Svenska ILO-kommittén

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.