Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Vi firar världsdagen för arbetsmiljö

Den 28 april är det Världsdagen för arbetsmiljö. Det är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO, som varje år uppmärksammar det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Världskarta

Temat för världsdagen 2023 var att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande princip och rättighet på arbetet. 

Stöd för en säker och hälsosam arbetsmiljö

Hos Prevent finns stöd i arbetsmiljöarbetet framtaget i samarbete med arbetsmarknadens parter. Syftet är att hjälpa chefer och skyddsombud att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Här är några av de saker som tagits fram den senaste tiden.

Det hybrida kontoret, ny heldagsutbildning

Kontorsarbete, webbsida och verktyg

Schyst på jobbet - kortare webbutbildning för besöksnäringen

Introduktion inom industrin

Webbinarier om arbetsmiljö

Jobba med arbetsmiljön

Här finns stöd för det systematiska arbetsmiljöarbete som ska finnas på alla arbetsplatser.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Riskbedömning

Checklistor

Utbildningar om arbetsmiljö

Externa länkar

ILO

Svenska ILO-kommittén

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.