Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i trädgårdsnäringen

Här finns en checklista och bilderböcker som kan användas av dig som arbetar inom olika delar av trädgårdsnäringen.

Bild: Jonathan Bergqvist, Kommunal

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö, Jobba säkert inom trädgårdsodling och Jobba säkert på golfbanan är bilderböcker med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom de olika områdena.

Böckerna är kostnadsfria och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Böckerna kan även användas vid introduktion och lämpar sig också väl till yrkesutbildningar inom trädgård, exempelvis naturbruksgymnasier med inriktning trädgårdsanläggning och grönyteskötsel.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö

En bilderbok med illustrerade instruktioner om hur man arbetar säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Jobba säkert inom trädgårdsodling

Jobba säkert inom trädgårdsodling

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom trädgårdsodling. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Jobba säkert på golfbanan

Jobba säkert på golfbanan

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert på golfbanor. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Tips!

Skriv ut bilder ur böckerna (bilderbok som pdf) och sätt upp i fikarummet eller på någon annan plats där ni brukar samlas.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan