Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Trädgård

Tre bildböcker för dig som jobbar inom trädgård.

Här finns en checklista om trädgårdsanläggning och bilderböcker som kan användas av de som arbetar inom olika delar av trädgårdsnäringen. 

Checklista

Genom att använda en checklista för att undersöka arbetsmiljön minskar man risken att missa något viktigt område, samtidigt som den är ett bra sätt att dokumentera. När man har fått koll på riskerna och bedömt hur allvarliga de är, bestämmer man vilka åtgärder som ska vidtas. Slutligen kontrollerar man så att åtgärderna har fungerat.

Bilderböcker

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö, Jobba säkert inom trädgårdsodling och Jobba säkert på golfbanan är bilderböcker med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom de olika områdena. Böckerna är kostnadsfria och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Böckerna kan även användas vid introduktion och lämpar sig också väl till yrkesutbildningar inom trädgård, exempelvis naturbruksgymnasier med inriktning trädgårdsanläggning och grönyteskötsel.

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö - välj tryckt version, e-bok eller pdf.

Jobba säkert inom trädgårdsodling - välj tryckt version, e-bok eller pdf.

Jobba säkert på golfbanan - välj tryckt version, e-bok eller pdf.

Tips!

Skriv ut bilder ur böckerna (bilderbok som pdf) och sätt upp i fikarummet eller på någon annan plats där ni brukar samlas.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den största.