Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Trädgård

Hos Prevent finns checklistor som kan användas av de som arbetar inom olika delar av trädgårdsnäringen. Använd checklistorna för att upptäcka risker och bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas och vem som har ansvar för varje åtgärd. 

Bilderböcker som ger koll på riskerna

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö, Jobba säkert inom trädgårdsodling och Jobba säkert på golfbanan är bilderböcker med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom de olika områdena. Böckerna är kostnadsfria och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Böckerna kan även användas vid introduktion och lämpar sig också väl till yrkesutbildningar inom trädgård, exempelvis naturbruksgymnasier med inriktning trädgårdsanläggning och grönyteskötsel.

Tips!

Skriv ut bilder ur böckerna och sätt upp i fikarummet eller på någon annan plats där ni brukar samlas.

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö 

Beställ bilderbok som tryckt bok
Ladda ner bilderbok som E-bok
Bilderbok som pdf

Jobba säkert inom trädgårdsodling

Beställ bilderbok som tryckt bok
Ladda ner bilderbok som E-bok
Bilderbok som pdf

Jobba säkert på golfbanan

Beställ bilderbok som tryckt bok
Ladda ner bilderbok som E-bok
Bilderbok som pdf

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den största.

Prevent erbjuder