Hoppa till huvudinnehållet
Äldre man sitter i en soffa och jobbar.

Sedan 2012 har antalet anställda som är 65 år och äldre ökat kraftigt enligt SKR.

Bild: Istock

Äldre

Allt fler äldre vill fortsätta jobba

Allt fler äldre väljer att förlänga sitt arbetsliv, enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det ställer nya krav på flexibilitet och individanpassning i arbetslivet, säger Daniel Seldén forskare inom hållbart arbetsliv.

Porträtt Daniel Seldén

Bland seniora medarbetare i kommuner och regioner planerar fyra av tio att arbeta till 67 eller längre. Antalet anställda som är 65 år eller äldre har också ökat kraftigt sedan 2012 enligt SKR.

– Att medarbetare väljer att arbeta vidare efter 65 år är väldigt positivt. Eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt många nya medarbetare att rekrytera, behöver arbetsgivarna bli ännu bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns, säger Bodil Umegård, sektionschef på SKR.

Det finns knep att underlätta för äldra att jobba vidare

Hon får medhåll av Daniel Seldén, lektor och forskare i socialt arbete på Södertörns högskola. Han har i en ny studie utforskat hur ökat inflytande över arbetsvillkor kan bidra till ett mer hållbart och längre arbetsliv.

– Det är viktigt att tidigt börja prata om medarbetarnas pensionsplaner. Det handlar om att utveckla åldersmedvetna policys som är transparanta och som följs upp av verkliga åtgärder. Det i sin tur signalerar en ambition att underlätta för äldre medarbetare att arbeta så länge som möjligt, säger han.

Daniel Seldén betonar att vi måste omvärdera vår syn på äldre på arbetsplatsen.

– HR-arbete som anpassas efter hela livsloppet kan ge större flexibilitet för medarbetarnas olika behov.

Ett oväntat resultat från projektet var betydelsen av individuella anpassningar i arbetet, inte minst för äldre medarbetare med hälsoproblem.

– Detta bryter mot den traditionella one-size-fits-all-modellen och visar på den äldre arbetskraftens mångfald. För att möta dessa utmaningar rekommenderar jag flexibla arbetstider, skräddarsydda arbetsuppgifter och möjligheten till distansarbete. Det är konkreta steg för att tillmötesgå varje persons specifika behov, säger Daniel Seldén.

Många äldre medarbetare vill dela med sig av sin kunskap men känner sig ofta bortglömda.

I sin forskning har Daniel Seldén också utforskat hur äldre medarbetare kan ta större ledarroller. Mentorskap och kompetensöverföring är viktiga verktyg, betonar han:

– Många äldre medarbetare vill dela med sig av sin kunskap men känner sig ofta bortglömda.

Daniel Seldén poängterar att kontinuerliga utvärderingar är nyckeln till att förstå om åldersmedvetna HR-policyer verkligen fungerar.

– Regelbundna medarbetarundersökningar och analys av arbetsprestation kan ge en tydlig bild av en policys inverkan. Det gäller att engagera både ledning och medarbetare i att skapa en mer inkluderande arbetsplats. Genom utbildningar och workshops kan man öka medvetenheten och skapa en miljö där alla känner sig värderade och inkluderade.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Äldre

Senaste om Mer om arbetsmiljö